Gratis brukarutstyr?

Gratis brukarutstyr?

Det er ikkje alt ein skal dele med vennane sine.

Høyrer du heime i Hareid kommune og er over 18 år?

Ta kontakt med rusteamet for gratis utlevering av brukarutstyr til rusbrukarar som injiserer.

Ring eller send tekstmelding til:

Du kan avtale om å få utlevert brukarustyr i ordinær arbeidstid (måndag-fredag kl. 08-16). Dersom du dette passar kan vi gjere avtale om det (i arbeidstida), men det er unnataka.