Gratis brukarutstyr?

Det er ikkje alt ein skal dele med vennane sine.

Høyrer du heime i Hareid kommune og er over 18 år?

Ta kontakt med rusteamet for gratis utlevering av brukarutstyr til rusbrukarar som injiserer.

Ring eller send tekstmelding til:

Du kan også kontakte heimesjukepleien ved Thomas Østrem - 91566732