Bigset barnehage

Bigset barnehage

Avdelingar:

 

Pirliten 0-3 år:

Telefon avdeling: 94 78 31 84

Pedagogisk leiar: Bente Hasund, bente.hasund@hareid.kommune.no

Pedagogisk leiar: Mari Råket Moholt, mari.raket.moholt@hareid.kommune.no

Pedagogisk leiar: Marita Solvang Sandvik, maritasolvang.sandvik@hareid.kommune.no

 

Fantesnitten:

Telefon avdeling: 96 82 38 83

Pedagogisk leiar: Synnøve Sjåstad Hide, synnove.hide@hareid.kommune.no                                    

Pedagogisk leiar: Rachel Nesset, rachel.nesset@hareid.kommune.no                   

 

Lurvelegg:

Telefon avdeling: 90 91 85 72

Pedagogisk leiar: Lillian Lonbakken, lillian.lonbakken@hareid.kommune.no       

Pedagogisk leiar: Susanne Larsen Bektic, susanne.larsen.bektic@hareid.kommune.no

 

Her finn du oversikt over fri- og feriedagar i barnehagen.

Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Hareid kommune. (PDF, 3 MB)

Søknadsskjema

Søknad om barnehageplass 

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

 

 

I Bigset barnehage vil du møte vaksne som:

  • gir rom for leik og eit variert leiketilbud 
  • er lyttande og tilstadeverande
  • høyrer og respekterer barna sine meiningar
  • gir støtte til å klare sjølv
  • anerkjenner deg for akkurat den du er
  • er på jakt etter positive situasjonar og fremhever dei
  • er ein autoritativ vaksen som er omsorgsfull, viser ekte interesse og gir borna mykje varme
  • i fellesskap arbeider i samsvar med måle sett i Kvalitetsplan for god oppvekst i Hareid Kommune (PDF, 2 MB)

 

 

 

 

 

Kontakt

Siw Olsen
einingsleiar/styrar
E-post
Telefon 70 09 50 80
Mobil 97 59 24 84