Administrasjon Læring og kultur

Kontakt

Eivind Longva
kommunalsjef
E-post
Mobil 930 27 251
Mariann Båtnes
rådgjevar
E-post
Telefon 900 71 242
Mobil 900 71 242
Christine Riise Øvrelid
kulturkonsulent
E-post
Mobil 906 47 560
Lene Veiseth
rådgjevar
E-post
Mobil 934 06 629
Bigset Skule