Betalingssatsar for sektor for læring og kultur

Betalingssatsar for sektor for læring og kultur

Under finn du betalingssatsane for SFO, barnehage, kulturskule og skulebygg/idrettsanlegg. 

For andre betalingssatsar, sjå samlesida vår som du finn her.

Betalingssatsar for SFO, barnehage og kulturskule

Betalingssats for barnehage
Frå 1. august 2024 er maksprisen for heiltidsplass 2 000 kroner. Barnehagesatsen er fastsett av kunnskapsdepartementet. Det vert betalt for 11 månader i året. Kostpengar og andre tenester kjem i tillegg. For barn nummer to som går i barnehage, vert prisen redusert med 30 prosent. Barn nummer tre og fleire er gratis
Betalingssatsar for barnehage - foreldrebetaling
Tilbod Sats utan rabatt Sats med 30 % rabatt
5 dg per veke- 100% 2000 1400
4 dg per veke - 80 % 1600 1120
3 dg per veke - 60 % 1200 840
Før kl. 17.00 (ordinær stengetid) Pris pr. einskildtime utover standard tilbod ved faste avtalar: Inntil 3 timar 104 per time. 4 timar og meir 364
Etter kl. 17.00 (ordinær stengetid). Pris pr. einskildtime utover standard tilbod ved tilfeldig overtid 260 per på begynt time
Gjeld frå 1. august 2024

Betalingssatsar barnehage - matpengar

Kjem i tillegg til den ordinære foreldrebetalinga
Betalingssatsar barnehage - matpengar
Tilbod Sats
5 dg. per veke - 100% 500
4 dg. per veke - 80% 400
3 dg. per veke - 60% 300

 

Betalingssats for SFO
Søskenmoderasjon i SFO: 30 prosent for barn nr 2 og 50 prosent for barn nr 3 og fleire.
Betalingssatsar for skulefritidsordning (SFO)
Tilbod 12 timar i veka 24 timar i veka Merknad Sats med 30% rabatt (12t / 24t) Sats med 50% rabatt (12t / 24t)
Elevar på 1. og 2. trinn Gratis 820 kroner 12-timarstilbodet kan berre nyttast etter skuletid.
Elevar på 3. og 4. trinn 2440 kroner 3260 kroner 1708 / 2282 1220 / 1630
Ferietilbod - timesats 60 kroner (inkludert mat)
Matpengar 260 kroner (på begge tilbod)

 

Betalingssats for kulturskule
Prisar per år.
Betalingssatsar for Hareid musikk- og kulturskule
Type Pris
Ordinær elevplass 3300
Elevplass kunst 3700
Instrumentleige (skulen har avgrensa med utleigeinstrument) 200
Det blir gitt 15 prosent sysken- og fleirfagsrabatt

 

Betalingssatsar for skulebygg og idrettsanlegg

Skulane

Leigesatsar skulebygg - Skulane

Leigesatsar skulebygg - Skulane
Tilbod Frivillige m/inntektsgjevande arrangement Næringsliv
Klasserom, spesialrom per gong/dag 235 437
Aula, lesesal, musikkrom per gng/dag 646 1302
Leseal per gong/dag 307 604
Aula per gong/dag 235 437
Ein gymsal utan garderobe og dusj per gong/time 162 317
Ein gymsal med garderobe og dusj per gong/time 223 421
Ein gymsal med to garderobe og dusj per gong/time 254 489

 

Hareidhallen

Leigesatsar skulebygg - Hareidhallen

Dersom vaktmeister blir kalla inn av leigetakar utanom vanleg arbeidstid, må leigetakar betale ekstra for dette.
Leigesatsar skulebygg - Hareidhallen
Tilbod Leigetakarar frå Hareid Leigetakarar frå andre kommuner
1/1 hall med 2 garderobar og dusj per time 437 600
1/1 hall utan garderobar per time 273 307
2/3 hall med 2 garderobar og dusj per time 317 426
2/3 hall utan garderobar per time 186 273
1/3 hall med 1 garderobe og dusj per time 262 305
1/3 hall utan garderobe per time 147 170
1 garderobe med dusj per time 147 246
Døgnleige (meir enn 9 timar)
A. 1/1 hall med to garderobar og dusj- per døgn 3866 5057
1/1 hall utan garderobar og dusj 4098 5360
B. 2/3 hall med 2 garderobar og dusj 2971 3879
2/3 hall utan garderobar og dusj 1499 2089
C. 1/3 hall med to garderobar og dusj 1772 2762
1/3 hall utan garderobe 1072 1468
1 garderobe med dusj 1130 1501
Amfiet prer gong 1757

 

Symjehallen
Leigesatsar skulebygg - Symjehallen
Tilbod Leigesats
Vaksne 125per gong
Born 43 per gong
Familie 125 per gong
Symjehall med garderobe og dusj 464 per time
Symjehall med to garderobar og dusj 524 per time
Badstove 218 per time
Hareid kunstgrasbane
Leigesatsar skulebygg - Hareid kunstgrasbane
Tilbod Leigetakarar frå Hareid Leigetakarar frå andre kommunar
½ bane (60-64m) 155 1411
11’ar bane (64x105m) 258 2163
Kamp 2,5 time
½ bane 330 1782
Heil bane 412 2796

 

Hareid stadion
Leigesatsar skulebygg - Hareid stadion
Tilbod Leigetakarar frå Hareid Leigetakarar frå andre kommunar
Grasbana
Treningstid 1,5 time 278 1 530
Kamp 2,5 time 489 2 796
Friidrettsanlegget
Stemne per dag 335 2 714
Grusbana, utleige til anna aktivitet enn idrett 2 554 7014