Prisar for SFO

Har du låg inntekt eller barn med særskilte behov, kan du ha krav på redusert betaling. Les meir om denne ordninga her.

Betalingssatsar for skulefritidsordning (SFO)
Tilbod Sats utan rabatt Sats med 30% rabatt Sats med 50% rabatt
25 t/v opphaldstid 3160 2212 1580
15 t/v opphaldstid 2370 1659 1185
Einskildtimar (utover avtala opphaldstid) 72
Ferietilbod - timesats 54 ,- inkludert mat
Matpengar 185 på begge tilbod

Her finn du meir informasjon om SFO-ordninga i Hareid kommune.