For andre gang sender vi ut innbyggarundersøking til alle innbyggarar. Denne gangen skal vi samanlikne oss med oss sjølv – har vi klart å bli ein betre kommune?

 

Vi har allereie starta med å peike ut områder vi vil prioritere å forbetre. Denne og neste veke vil resultatet for innbyggarundersøkinga bli presentert for politikarane i hovedutvala, formannskapet og kommunestyret.