Legitimasjon

Legitimasjon

For å få røyste i valet, må du kunne legitimere deg.

Legitimasjonen må innehalde namn, fødselsdato og bilete. I tillegg må det har eit offisielt preg. 

Døme på godkjent legitimasjon er:

  • pass
  • førarkort (også digitalt)
  • bankkort med bilete
  • nasjonalt ID-kort

Anna legitimasjon kan også godkjennast, men det vil bli vurdert i kvart enkelt tilfelle.

Spesielt ved førehandsrøystinga på Hadartun: Mange som bur på institusjon har ikkje legitimasjon. I desse tilfella kan tilsette på sjukeheimen gå god for identiteten til brukaren. Den tilsette må i so fall kunne legitimere seg. (Det vil vere førehandsrøysting på Hadartun tysdag 5. september mellom klokka 10-14).