For å ha røysterett i valet, må du stå i vere folkeregistrert i kommunen og dermed stå i manntalet. No er manntalet for Hareid kommune klart. Du kan sjekke det her.

  

Frå 1. juli tar vi imot røyster frå veljarar som ikkje får til å røyste på valdagen eller i den ordinære førehandsrøysteperioden.

 

Her får du masse nyttig informasjon om korleis koronapandemien kan påverke valet i haust. Det viktigaste spørsmålet svarer vi på med ein gong: Ja, det blir val!

 

Til hausten er det stortingsval. Då treng vi fleire hender som kan hjelpe til!

 

Her kan du sjå kven som er valde inn i kommunestyret i perioden 2019-2023. Du kan også sjå heile protokollen frå valstyret.