Her kan du sjå kven som er valde inn i kommunestyret i perioden 2019-2023. Du kan også sjå heile protokollen frå valstyret.

  

Aller viktigast, kom for å røyste!
Like viktig: Hugs legitimasjon.

 

 

Alle dei seks listetoppane stilde til debatt på Melshorn hotell i regi av Bygderadio Vest. Sjå heile debatten i opptak her.

 

 

 

Her er digital utgåve av partiprogramma til alle som stiller liste til kommunevalet i Hareid kommune.

 

 

 

Rådhuset har ope for førehandsrøysting alle kvardagar fram til og med 6. september frå 9-15.

 

 

 

Kryss, slengarar og røystetillegg. Det er litt forskjellige reglar for kommunestyre- og fylkestingsvalet.

 

 

 

Valstyret i Hareid har no lagt ut manntalet til kommune- og fylkestingsvalet i haust til offentleg ettersyn.

 

 

 

Dersom du på grunn av sjukdom eller uførheit ikkje kan oppsøke vallokale eller førehandsrøyste, er det mogleg å få røyste heime.

 

 

 

Allereie måndag 1. juli kan du tidlegrøyste i kommune- og fylkestingsvalet.

 

 

 

Hareid kommune treng folk som kan gjere ein viktig jobb for lokaldemokratiet.