Her er digital utgåve av partiprogramma til alle som stiller liste til kommunevalet i Hareid kommune.

 

 

 

Rådhuset har ope for førehandsrøysting alle kvardagar fram til og med 6. september frå 9-15.

 

 

 

Kryss, slengarar og røystetillegg. Det er litt forskjellige reglar for kommunestyre- og fylkestingsvalet.

 

 

 

Valstyret i Hareid har no lagt ut manntalet til kommune- og fylkestingsvalet i haust til offentleg ettersyn.

 

 

 

Dersom du på grunn av sjukdom eller uførheit ikkje kan oppsøke vallokale eller førehandsrøyste, er det mogleg å få røyste heime.

 

 

 

Allereie måndag 1. juli kan du tidlegrøyste i kommune- og fylkestingsvalet.

 

 

 

Hareid kommune treng folk som kan gjere ein viktig jobb for lokaldemokratiet.

Har du vore på flyttefot dei siste åra bør du sjekke om du er folkeregistrert i Hareid. Det er den folkeregistrerte adressa per 30. juni som avgjer kvar du kan røyste ved kommunevalet i haust.

Valstyret i Hareid kommune har godkjent listene som stiller til val ved kommunestyrevalet i haust.

Hareid kommune prøver ut eit nytt førehandsrøystelokale i kommunevalet.