Hareid kommune prøver ut to nye førehandsrøystelokale i kommunevalet.

Valstyret vedtok rett før påske at skulane skal nyttast som vallokale i krinsane.

Valstyret i Hareid kommune skal ha sitt fyrste møtet måndag 8. april. Då skal dei mellom anna ta stilling til om kommunen skal nytte nye vallokale i kommunevalet i haust.

Her er dei foreløpige listene til kommunevalet 2019. Dei vil bli endeleg godkjent av valstyret i løpet av mai.

Fristen for å levere inn liste til kommunevalet 2019 er 1. april kl 12:00. Denne fristen er absolutt og kan ikkje overskridast.

9. september er det kommunestyreval. Allereie no bør parti og andre som ønsker å stille liste til valet, førebu seg.