Betalingssatsar

Betalingssatsar

Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan innehalde utdatert informasjon.

Gebyr for vatn og avløp følgjer av gebyrforskrifta som du finn ved å følge denne lenka. 

Årsgebyr for vatn og avløp består av ein fast del (abonnementsgebyr) og ein variabel del som vert vert betalt etter målt eller stipulert forbruk (forbruksgebyr).

Tilknytingsavgifta for å kople seg til kommunale vass- og avløpsleidningar er 5000 kr. eks. mva. for vatn og 5000 kr. eks. mva for avløp.

Betalingssatsar vert fastsett av Hareid kommunestyre ein gong i året.

Sjå gjeldande betalingssatsar for tilknyting til kommunale vass- og avløpsleidningar på denne lenka.  

Det er mogleg å klage på dei kommunale avgiftene via skjemaet på denne lenka. 

Du kan søke om fritak frå kommunale avgifter ved å bruke skjemaet på denne lenka.