Vatn- og avløpsteneste

Vatn- og avløpsteneste

Standard abonnementsvilkår

Både du som abonnent og vi som tek imot drikke- og avløpsvatnet ditt ønskjer det same, best mogleg teneste for lavast mogleg pris. Men for å få dette til må vi begge halde oss til visse reglar.​

Tenester som avfallshandtering, miljøstasjonar, tøming av septiktank, er drifta av Søre Sunnmøre reinhaldsverk. Du finn du informasjon om på denne lenka til nettsidene deira.

Kontakt

Harald A. Berstad
fagkoordinator veg og gatelys
E-post
Mobil 97 03 77 70
Vebjørn Groven
ingeniør
E-post
Mobil 94 87 76 88
Birgitte Moltu
jurist
E-post
Mobil 48 12 82 69
Ruben Kenneth Brandal
einingsleiar
E-post
Mobil 95 12 17 80
Øyvind Vassbotn
ingeniør VAR
E-post
Mobil 95 75 35 75