3. gongs offentleg ettersyn – Detaljregulering for Hareidsmyrane nord 2

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl.) §12-10 vert Detaljregulering med namn Hareidsmyrane nord 2 (planID 20160006) lagt ut til 3. gongs offentleg ettersyn. Høyringsfrist: 14.10.2022

Plankart - Hareidsmyrane nord 2    

Få nyheiter frå Hareid kommune rett i innboksen - trykk her!

Tre-fire gongar i månaden, og ved særlege hendingar, sender vi ut nyheitsbrev. Til no har vi om lag 600 abonnentar, i tillegg til alle tilsette.

Du vil få informasjon om møta i dei folkevalde organa, bli oppdatert på koronasituasjonen, oversikt over ledige stillingar og andre hendingar i kommuenen.

Trykk på denne lenka for å gå til påmeldingssida.

3. gongs offentleg ettersyn – Detaljregulering for Hareidsmyrane nord 2
Sjå plan med føresegn, plankart, planskildring samt andre sentrale dokument nedst i artikkelen.

Formål

Detaljregulering for Hareidsmyrane nord 2, inngår som eit utviklingsområde for næring, industri, samt eksisterande industri. I planarbeidet vert det opna for detaljhandel på inntil 3000 m2 i deler av området. Etablering av rundkjøring er eit sentralt element i planarbeidet. 

Forslagsstillar: Hareid kommune
Plankonsulent: Sporstøl Arkitekter
Sakshandsamar: Cecilie Breiteig (cecilie.breiteig@hareid.kommune.no)

Innspel og merknadar

  • Merknader merkast med namnet til planen og planID 20160006 og sendast til kommunen på e-post til postmottak@hareid.kommune.no eller i brev til Hareid kommune, Rådhusplassen 5, 6060 Hareid. 
  • Frist: fredag 14. oktober 2022
     
Hareidsmyrane 2 nord
Tittel Publisert Type
3. gongs offentleg ettersyn - Detaljregulering for Hareidsmyrane nord 2(147247)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. gongs offentleg ettersyn - Detaljregulering for Hareidsmyrane nord 2(147247).pdf
Oversendingsdokument(145573)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversendingsdokument(145573).pdf
3. gongs offentleg ettersyn for detaljregulering for Hareidsmyrane nord 2 (planID 20160006)(146970)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. gongs offentleg ettersyn for detaljregulering for Hareidsmyrane nord 2 (planID 20160006)(146970).pdf
V0 Hareidsmyrande Nord 2 - planomtale datert 15.08.22(145574)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V0 Hareidsmyrande Nord 2 - planomtale datert 15.08.22(145574).pdf
V1 Hareidsmyrane Nord 2 - plankart datert 15.08.22(145575)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V1 Hareidsmyrane Nord 2 - plankart datert 15.08.22(145575).pdf
V2 Hareidsmyrane Nord 2 - føresegner datert 15.08.22(145576)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V2 Hareidsmyrane Nord 2 - føresegner datert 15.08.22(145576).pdf
V5 Brev frå fylkeskonservator 08.05.17(145579)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V5 Brev frå fylkeskonservator 08.05.17(145579).pdf
V4 Sjekkliste ROS datert 15.08.22(145578)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V4 Sjekkliste ROS datert 15.08.22(145578).pdf
V7-3 Merknader etter førespurnad om trekking av motsegn(145581)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V7-3 Merknader etter førespurnad om trekking av motsegn(145581).pdf
V7-1 Merknader etter 1. gongs offentleg ettersyn(74574)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V7-1 Merknader etter 1. gongs offentleg ettersyn(74574).pdf
V6 saksdokument og vedtak 15.12.16 i sak PS158-16(145580)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V6 saksdokument og vedtak 15.12.16 i sak PS158-16(145580).pdf
V7-2 Merknader etter 2. gongs offentleg ettersyn(74575)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V7-2 Merknader etter 2. gongs offentleg ettersyn(74575).pdf
V10 tegninger ny fotballhall(74578)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V10 tegninger ny fotballhall(74578).pdf
V3 Merknadsskjema Hareidsmyrane nord 2 - revidert 15.08.22(145577)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V3 Merknadsskjema Hareidsmyrane nord 2 - revidert 15.08.22(145577).pdf
V9 Utdrag Planomtale Byggjefelt Holstad(74577)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V9 Utdrag Planomtale Byggjefelt Holstad(74577).pdf
V8 Støyvurdering_20070004(74576)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V8 Støyvurdering_20070004(74576).pdf
V15 Fjordvarme - Overvannsberegning Hareidsmyrane Nord 2 datert 11.10.21 - revidert 25.01.22(145584)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V15 Fjordvarme - Overvannsberegning Hareidsmyrane Nord 2 datert 11.10.21 - revidert 25.01.22(145584).pdf
V14 Multiconsult- Geoteknisk vurdering datert 17.06.22(145583)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V14 Multiconsult- Geoteknisk vurdering datert 17.06.22(145583).pdf
V17 Norconsult - Vurdering av planlagt tiltak opp mot vannressursloven - Hareidsmyrane nord 2 datert 20.12.21(145393)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V17 Norconsult - Vurdering av planlagt tiltak opp mot vannressursloven - Hareidsmyrane nord 2 datert 20.12.21(145393).pdf
V16 Fjordvarme - Notat overvatn - Holstadelva datert 11.11.20(145585)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V16 Fjordvarme - Notat overvatn - Holstadelva datert 11.11.20(145585).pdf
V18 Norconsult - Støyutredning - rundkjøring Holstad datert 29.01.21(145394)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V18 Norconsult - Støyutredning - rundkjøring Holstad datert 29.01.21(145394).pdf
V12 Norconsult - Vurdering av områdestabilitet datert 19.01.22(145388)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V12 Norconsult - Vurdering av områdestabilitet datert 19.01.22(145388).pdf
V13 Multiconsult - Geoteknisk datarapport datert 17.06.22(145582)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V13 Multiconsult - Geoteknisk datarapport datert 17.06.22(145582).pdf
V11 Norconsult - Geoteknisk_datarapport(74579)

05.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V11 Norconsult - Geoteknisk_datarapport(74579).pdf