Hovudopptak barnehagar 2023

Har du barn og ønskjer at barnet ditt skal få plass i barnehage frå hausten 2023 eller våren 2024? Hugs å søke innan 1. mars.

For å sikre at barnet får plass ved den barnehagen du/de ønskjer, oppmodar vi om å søke innan fristen for hovudopptak, 1. mars 2023

I Hareid kommune har vi tre kommunale og ein privat barnehage les meir om dei her i tillegg til anna nyttig barnehageinformasjon.

Det er felles søknad og opptak ved alle barnehagane. Her finn du søknadsskjema.

Dei som ikkje har ID-porten eller ikkje er busett i Hareid kommune må nytte dette skjemaet.

Barn som er fødde til og med november 2022 har rett til barnehageplass frå den månaden dei fyller eitt år.

Barnet vert tildelt plass og det vert kravd betaling frå den dagen barnet tar til i barnehagen.

For barn med plass i barnehage kan det søkast om:

  • endring av type plass
  • overflytting til annan barnehage

Her kan du lese meir om barnehagane i Hareid

Søknadsfrist hovudopptak: 1. mars 2023

Her kan du lese meir om dei kommunale barnehagane: