Hyttefelt på Alme: Varsel om oppstart av planarbeid

Utbyggar ønsker endringar i reguleringsplan.

 

Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan innehalde utdatert informasjon.

Varsel om oppstart planarbeid for detaljregulering Hyttefelt på Alme – reguleringsendring, planID 20210001.

 I samsvar med plan- og bygningslova §12-8, behandling og løyve gitt i formannskapet under sak 29/21, samt referat frå oppstartsmøte den 16.02.21, blir det varsla oppstart av arbeid med privat detaljregulering for Hyttefelt på Alme, gbnr. 60/3, 32,33. Området er ca. 27,5 daa og avgrensa som vist på kart.

Forslagsstillar: Norwegian Fjords Holiday AS
Plankonsulent: Sporstøl Arkitekter AS

Gjeldande reguleringsplan for området «Hyttefelt på Alme» planID 20160002, vart vedteken 07.09.17. Området er regulert til fritidsbusetnad i form av hytter, rorbuer og utleigebygg. Forslagsstillar har overtatt og vil no i gang med å utvikle området på Alme. Det er ønskeleg med endringar i den godkjente planen som bidrar til meir rasjonell utbygging. Ny plan vil erstatte og oppheve gjeldande reguleringsplan.

Det er i samband med utarbeiding av gjeldande reguleringsplan for området utarbeidd konsekvensutgreiing som del av planomtalen. Slik det kjem fram av oppstartsmøte med kommunen si planavdeling er det dermed ikkje sett krav til ny KU.

Merknadar og innspel til planarbeidet bes sendt skriftleg til:

Sporstøl Arkitekter AS – boks 301 – 6067 Ulsteinvik
Epost: silje@sporstol.no – tlf. 700 18 550 eller 986 02 227.

Frist for merknad/innspel er 16.04.2021

Hyttefelt Alme 2021
Tittel Publisert Type
Varsel om oppstart - detaljregulering Hyttefelt på Alme - reguleringsendring - Hareid kommune(82615)

Reguleringsendring hyttefelt Alme planID 20210001

12.03.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Varsel om oppstart - detaljregulering Hyttefelt på Alme - reguleringsendring - Hareid kommune(82615).docx
V7 Varsla partar og høyringsinstansar(82623)

Reguleringsendring hyttefelt Alme planID 20210001

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V7 Varsla partar og høyringsinstansar(82623).pdf
V2 Forslag til endra føresegner Alme(82618)

Reguleringsendring hyttefelt Alme planID 20210001

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V2 Forslag til endra føresegner Alme(82618).pdf
V5 ROS sjekkliste 31-1-17(82621)

Reguleringsendring hyttefelt Alme planID 20210001

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V5 ROS sjekkliste 31-1-17(82621).pdf
V6 Endring vegar - lengdeprofilar(82622)

Reguleringsendring hyttefelt Alme planID 20210001

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V6 Endring vegar - lengdeprofilar(82622).pdf
V1 Forslag til endra plankart Alme(82617)

Reguleringsendring hyttefelt Alme planID 20210001

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V1 Forslag til endra plankart Alme(82617).pdf
Varsling reguleringsendring(82626)

Reguleringsendring hyttefelt Alme planID 20210001

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varsling reguleringsendring(82626).pdf
V0 Planinitiativ Alme(82616)

Reguleringsendring hyttefelt Alme planID 20210001

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V0 Planinitiativ Alme(82616).pdf
V9 Referat oppstartsmøte 16.02.21(82625)

Reguleringsendring hyttefelt Alme planID 20210001

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V9 Referat oppstartsmøte 16.02.21(82625).pdf
V8 Vedtak sak 29-21(82624)

Reguleringsendring hyttefelt Alme planID 20210001

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V8 Vedtak sak 29-21(82624).pdf
V3 Gjeldande plankart(82619)

Reguleringsendring hyttefelt Alme planID 20210001

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V3 Gjeldande plankart(82619).pdf
V4 Gjeldande føresegner(82620)

Reguleringsendring hyttefelt Alme planID 20210001

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V4 Gjeldande føresegner(82620).pdf