Sjå opptak av formannskapsmøtet 11. november

Klikk for stort bilete  

Fyrst på programmet er ein sak som skal opp i valstyret (som i praksis er formannskapet).

Deretter held formannskapet fram med ordinær sakliste.

Når denne er unnagjort, blir budsjettet presentert av konstituert rådmann Kariann Bigseth. Det blir så opna for drøfting/arbeidsmøte.

Presentasjonen frå folkehelsekoordinator finn de via denne lenka. (PPTX, 2 MB)

Presentasjonen av fyrste budsjettetversjon frå kommunedirektøren finn du via denne lenka. (PPTX, 300 kB)

Her er vedlikehaldsplanen med vedlegg, som formannskapet blei orientert om i starten av møtet.

Vedlikehaldsplan 2020 - orientering formannskapet
Tittel Publisert Type
20201104 Vedlikehaldsplan

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20201104 Vedlikehaldsplan.pdf
Tilstandsanalyse Bigset barnehage 2019 rev 2020

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilstandsanalyse Bigset barnehage 2019 rev 2020.pdf
Tilstandsanalyse Bigset skule 2019 rev 2020

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilstandsanalyse Bigset skule 2019 rev 2020.pdf
Tilstandsanalyse Hareid barnehage 2019 rev 2020

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilstandsanalyse Hareid barnehage 2019 rev 2020.pdf
Tilstandsanalyse Hadartun 2019 rev 2020

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilstandsanalyse Hadartun 2019 rev 2020.pdf
Tilstandsanalyse Hareidhallen 2019 rev 2020

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilstandsanalyse Hareidhallen 2019 rev 2020.pdf
Tilstandsanalyse Hareid ungdomsskule 2019 rev 2020

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilstandsanalyse Hareid ungdomsskule 2019 rev 2020.pdf
Tilstandsanalyse Hareid skule 2019 rev 2020

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilstandsanalyse Hareid skule 2019 rev 2020.pdf
Tilstandsanalyse Hareid sjukeheim 2019 rev 2020

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilstandsanalyse Hareid sjukeheim 2019 rev 2020.pdf
Tilstandsanalyse Kulturskulen 2019 rev 2020

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilstandsanalyse Kulturskulen 2019 rev 2020.pdf
Tilstandsanalyse Symjehallen 2019 rev 2020

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilstandsanalyse Symjehallen 2019 rev 2020.pdf
Tilstandsanalyse Syverplassen barnehage 2019 rev 2020

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilstandsanalyse Syverplassen barnehage 2019 rev 2020.pdf
Tilstandsanalyse Hjellebakken 8 2019 rev 2020

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilstandsanalyse Hjellebakken 8 2019 rev 2020.pdf
Tilstandsanalyse Hjellebakken 6 2019 rev 2020

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilstandsanalyse Hjellebakken 6 2019 rev 2020.pdf
Tilstandsanalyse Hjørungavåg skule 2019 rev 2020

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilstandsanalyse Hjørungavåg skule 2019 rev 2020.pdf
Tilstandsanalyse Myrtunet 2019

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilstandsanalyse Myrtunet 2019.pdf
Vedlikehaldsmodell med samla vurdering av tilstand, behov og økonomi

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsmodell med samla vurdering av tilstand, behov og økonomi.pdf
Vedlikehaldsplan - Bigset barnehage

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsplan - Bigset barnehage.pdf
Vedlikehaldsplan - Bigset skule

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsplan - Bigset skule.pdf
Vedlikehaldsplan - Hareid barnehage

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsplan - Hareid barnehage.pdf
Vedlikehaldsplan - Hareidhallen

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsplan - Hareidhallen.pdf
Vedlikehaldsplan - Hareid skule

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsplan - Hareid skule.pdf
Vedlikehaldsplan - Hareid ungdomsskule.xlsx

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsplan - Hareid ungdomsskule.xlsx.pdf
Vedlikehaldsplan - Hadartun leiligheiter

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsplan - Hadartun leiligheiter.pdf
Vedlikehaldsplan - Hareid ungdomsskule

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsplan - Hareid ungdomsskule.pdf
Vedlikehaldsplan - Hareid sjukeheim

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsplan - Hareid sjukeheim.pdf
Vedlikehaldsplan - Syverplassen barnehage

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsplan - Syverplassen barnehage.pdf
Vedlikehaldsplan - Musikk og kulturskule

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsplan - Musikk og kulturskule.pdf
Vedlikehaldsplan - Hjellebakken 8

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsplan - Hjellebakken 8.pdf
Vedlikehaldsplan - Symjehallen

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsplan - Symjehallen.pdf
Vedlikehaldsplan - Hjellebakken 6

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsplan - Hjellebakken 6.pdf
Vedlikehaldsplan - Myrtunet

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsplan - Myrtunet.pdf
Vedlikehaldsplan Bigset skule

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsplan Bigset skule.pdf
Vedlikehaldsplan - Hjørungavåg skule

11.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlikehaldsplan - Hjørungavåg skule.pdf