Her får du hjelp dersom du har sjølvmordstankar

Ved akutte situasjonar - ring legevakta på 116 117 eller naudnummer 113. Fleire tenester kan hjelpe deg dersom du har sjølvmordstankar eller har forsøkt å ta ditt eige liv. 

Du kan kontakte:

Frivillige organisasjonar kan også hjelpe deg. Mange organisasjonar har tilbod om støtte, informasjon og hjelp til personar som har sjølvmordstankar. Fleire av dei har hjelpetelefonar, chat-tenestar og støttegrupper.

Hjelpetelefonar:

Organisasjonar: