Sjølvmordstankar og sjølvmord

Sjølvmordstankar og sjølvmord

Årsaka til at ein person får tankar om eller freistar å ta sitt eige liv er ofte samansette. For nokon er sjølvmordstankar knytt til ei krise eller ein depressiv episode, medan det hjå andre er eit tilbakevendande og langvarig problem. Det finnast mange stadar der ein kan få hjelp og behandling.

Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan innehalde utdatert informasjon.

Når sjølvmordstankane kjem er det viktig å vie at du ikkje er aleine om å ha slike tankar, og at det finst personar som ynskjer å hjelpe deg. Snakk med nokon du stolar på og fortel korleis du har det. Det kan bidra til å sortere tankane og gjere det lettare å handtere situasjonen.

Ved akutte situasjonar - ring legevakta på 116 117 eller naudnummer 113.