Korleis snakke med born etter sjølvmord?

Når nokon har teke sitt eige liv kan born få med seg meir enn me trur. Forklar på ein måte som er forståeleg og sannferdig sett ut frå born sin alder og mognad.

Du kan lese meir om dette her: