Kontaktinformasjon einingane i velferd

Kontaktinformasjon til avdelingar velferd
Eining Telefonnummer Operativ
Bueining sør 901 57 832 08-22
Bueining aust 902 14 763 08-22
Bueining natt 902 11 627 Natt
Skjerma eining aust 902 82 395 08-22
Korttidseining nord 48 02 23 46 08-22
Korttidseining rehab 900 58 675 Heile døgnet
Heimetenester 915 66 732 Heile døgnet
Heimeteneste, vakthavande sjukepleiar 915 66 734 Heile døgnet
Kjøkken 907 00 825 08-15.30
Hjellebakken 700 37 560 Heile døgnet
Dagsenter 915 36 089