Videopresentasjonar av budsjettet

Nedanfor finn du diverse presentasjonar av budsjettet gitt i møte med dei folkevalde og andre. Merk at det endelege budsjettframlegget fyrst blei lagt fram til NMU/LKU-møtet 17. november.

Du kan også laste ned powerpointpresentasjonane som kommunedirektøren har halde.

Her finn du budsjettportalen med all informasjon om budsjettet.

Fyrste presentasjon av budsjettet for formannskapet 11. november

Powerpoint-presentasjonen til konstituert kommunedirektør kan du laste ned her.

Budsjettsaka starter 2 timar og 12 minutt ut i sendinga

 

Fellesmøte med levekårsutvalet og næring- og miljøutvalet.

Powerpointpresentasjonen til konstituert kommunedirektør kan du laste ned her.

Digitalt folkemøte 18. november