Høyring/Offentleg ettersyn - Detaljregulering for Åsen/Engeskardet

Klikk for stort bilete I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 vert Detaljregulering med namn Åsen/Engeskardet lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for utviding av Engeskardet hytte- og naustområdet med 10 nye hyttetomter og 14 båtplassar i naust. I tillegg er det regulert inn ny molo på austsida som saman med forlenging av eksisterande molo gjev ei lun hamn for flytebryggjer og småbåtar. Planforslaget endrar også vegføring/kryssløysinga i forbindelse med tunnellen.

Planen med føresegn og planskildring, samt andre sentrale dokument i saka, finn du vedlagt under.

Merknader merka med namnet til planen og planident 20170002 kan sendast kommunen på e-post: postmottak@hareid.kommune.no eller til Rådhusplassen 5, 6060 Hareid innan 15. november 2019.

Sakshandsamar: Silja Øvrelid tlf. 984 19 650, e-post silja.ovrelid@hareid.kommune.no

 

Offentleg ettersyn - Åsen/Engeskardet
Tittel Publisert Type
2480_Følgeskriv_2019_07_12

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2480_Følgeskriv_2019_07_12.pdf
2480 Planomtale 2019_07_12

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2480 Planomtale 2019_07_12.pdf
Vedl13_2480_271 Lengdeprofil SKV1

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl13_2480_271 Lengdeprofil SKV1.pdf
Vedl15_2480_273 Lengdeprofil SKV3

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl15_2480_273 Lengdeprofil SKV3.pdf
Vedl14_2480_272 Lengdeprofil SKV2

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl14_2480_272 Lengdeprofil SKV2.pdf
Vedl12_2480_931 Illustrasjonsplan

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl12_2480_931 Illustrasjonsplan.pdf
Vedl11_2480_Sol- og skuggeanalyse

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl11_2480_Sol- og skuggeanalyse.pdf
Vedl16_2480_274 Lengdeprofil SKV4

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl16_2480_274 Lengdeprofil SKV4.pdf
Vedl17_2480_Utsnitt frå 3D-modell

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl17_2480_Utsnitt frå 3D-modell.pdf
Vedl02_2480_Føresegner_2019_07_12

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl02_2480_Føresegner_2019_07_12.pdf
Vedl10_2480_Fotos av planområdet og omgjevnader

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl10_2480_Fotos av planområdet og omgjevnader.pdf
Vedl01_2480_Plankart_2019_07_12-A1-L

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl01_2480_Plankart_2019_07_12-A1-L.pdf
Vedl03_2480_Sjekkliste ROS_2019_05_01

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl03_2480_Sjekkliste ROS_2019_05_01.pdf
Vedl04_2480_Varslingsbrev_2017_11_03_inkl_vedlegg

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl04_2480_Varslingsbrev_2017_11_03_inkl_vedlegg.pdf
Vedl05_2480_Annonse_2017_11_03

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl05_2480_Annonse_2017_11_03.pdf
Vedl07_2480_Melding om vedtak i FSK

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl07_2480_Melding om vedtak i FSK.pdf
Vedl08_2480_Geologisk vurdering

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl08_2480_Geologisk vurdering.pdf
Vedl09_2480_Fråsegn etter arkeologisk registrering

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl09_2480_Fråsegn etter arkeologisk registrering.pdf
Vedl06_2480_Innspel_oppstartsvarsel

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl06_2480_Innspel_oppstartsvarsel.pdf
Saksframlegg og vedtak - Plansak for offentleg ettersyn - Detaljregulering for ÅsenEngeskardet (L)(13357)

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksframlegg og vedtak - Plansak for offentleg ettersyn - Detaljregulering for ÅsenEngeskardet (L)(13357).pdf