Kunngjering: Godkjent reguleringsplan - Detaljregulering for Brekkane (PlanID 20180002)

Kunngjering: Godkjent reguleringsplan - Detaljregulering for Brekkane (PlanID 20180002)

Kartutsnitt av plantegning. - Klikk for stort bilete

Kommunestyret har i møte 27.10.2022 godkjent Detaljregulering med namn Brekkane og planident 20180002. Planvedtaket vert hermed kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12. 

Krav om innløysing etter plan- og bygningslova § 15-2, eller krav om erstatning etter plan- og bygningslova § 15-3 må rettast til Hareid kommune innan tre - 3 - år frå denne kunngjeringa. 

Vedteke plankart, føresegn, planomtale med meir ligg som vedlegg nedst i saka. 

Planen kan påklagast til Fylkesmannen innan tre veker frå kunngjeringsdato. 

Ta gjerne kontakt med sakshandsamar, Silja Øvrelid (silja.ovrelid@hareid.kommune.no), dersom det er spørsmål.

 

Detaljregulering Brekkane - kunngjering av vedteke plan
Tittel Publisert Type
Slutthandsaming - Detaljregulering for Brekkane

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Slutthandsaming - Detaljregulering for Brekkane.pdf
Tredje gongs offentleg ettersyn for detaljregulering Brekkane (PlanID 20180002)

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tredje gongs offentleg ettersyn for detaljregulering Brekkane (PlanID 20180002).pdf
merknadsvurdering_3_gongs_høyring_brekkane

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned merknadsvurdering_3_gongs_høyring_brekkane.pdf
samla merknadar_3_gongs_høyring_brekkane

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned samla merknadar_3_gongs_høyring_brekkane.pdf
Merknadsvurdering_Brekkane

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Merknadsvurdering_Brekkane.pdf
2816_AM_Plankart 2022_07_15-A1-L

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2816_AM_Plankart 2022_07_15-A1-L.pdf
2816_Føresegner_2022_07_15

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2816_Føresegner_2022_07_15.pdf
2816_993 Illustrasjon av byggjesteg

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2816_993 Illustrasjon av byggjesteg.pdf
2816 Planomtale 2022_07_15

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2816 Planomtale 2022_07_15.pdf
Vedl_08_2816_Annonsebestilling 2019_01_15

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_08_2816_Annonsebestilling 2019_01_15.pdf
Vedl_04_Referat oppstartsmøte

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_04_Referat oppstartsmøte.pdf
Vedl_05_Saksframlegg_vedtak_FSK_2019_05_06

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_05_Saksframlegg_vedtak_FSK_2019_05_06.pdf
Vedl_03_Saksframlegg_vedtak_FSK_2020_08_31

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_03_Saksframlegg_vedtak_FSK_2020_08_31.pdf
Vedl_12_2816_Sjekkliste naturmangfald_2021_02_22

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_12_2816_Sjekkliste naturmangfald_2021_02_22.pdf
Vedl_11_2816_ROS-sjekkliste_2021_02_22

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_11_2816_ROS-sjekkliste_2021_02_22.pdf
Vedl_13_28163_9028-RIG02 Geoteknisk prosjekteringsrapport

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_13_28163_9028-RIG02 Geoteknisk prosjekteringsrapport.pdf
Vedl_10_2816_ROS-analyse_2021_02_22

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_10_2816_ROS-analyse_2021_02_22.pdf
Vedl_07_2816 Varslingsbrev_inkl_vedlegg_ 2019_06_05

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_07_2816 Varslingsbrev_inkl_vedlegg_ 2019_06_05.pdf
Vedl_17_VAO-Rammeplan med vedlegg

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_17_VAO-Rammeplan med vedlegg.pdf
Vedl_14_2816_19028-RIG01 Geoteknisk datarapport

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_14_2816_19028-RIG01 Geoteknisk datarapport.pdf
Vedl_09_2816_Alle innspel samla

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_09_2816_Alle innspel samla.pdf
Vedl_15_2816_Støyrapport Detaljreguleringstøy_rev2

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_15_2816_Støyrapport Detaljreguleringstøy_rev2.pdf
Vedl_06_2816 Varslingsbrev med vedlegg_2019_01_15

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_06_2816 Varslingsbrev med vedlegg_2019_01_15.pdf
Innspel_samla_2. gongs off. ettersyn

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspel_samla_2. gongs off. ettersyn.pdf
Innspel_samla_utenkartverket_1. gongs off. ettersyn

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspel_samla_utenkartverket_1. gongs off. ettersyn.pdf
Notat Eksternt_Trafikkvurdering Holstadkrysset_2022-06-24

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Notat Eksternt_Trafikkvurdering Holstadkrysset_2022-06-24.pdf