Budsjettet – slik kan du påverke

No kan du kome med dine innspel til budsjettet for 2024.

Dronebilete av vinterkledd Hareid sentrum - Klikk for stort bilete Erlend Friestad

Etter at kommunedirektøren la fram sitt budsjettforslag tidlegare i november, har det vore oppe i alle råd og utval, inkludert formannskapet som har sendt framlegget på høyring. 

Formannskapet blei einige om å sende kommunedirektøren sitt budsjettframlegg på høyring, med eitt tilleggspunkt som seier at dei folkevalde «vil arbeide tverrpolitisk med framlegg til endeleg framlegg til budsjett og økonomiplan i  kommunestyret 14. desember.»

 

Vi vil ha dine innspel

Etter lova skal budsjettet ligge ute på høyring i to veker. Innbyggarar og andre som har innspel til budsjettet må derfor sende inn sine framlegg innan 12. desember.

Innspel kan du sende til postmottak@hareid.kommune.no eller som papirbrev til Hareid kommune, Rådhusplassen 5, 6060 HAREID.

Du er også sjølvsagt fri til å kontakte dei folkevalde direkte om du ønsker det. Kontaktinformasjon til dei folkevalde finn du her.

Heilt til sist er det kommunestyret som vil vedta budsjettet , økonomiplanen for dei neste fire åra og betalingssatsane og gebyra i Hareid kommune. Det skal dei gjere 14. desember.