Offentleg ettersyn: Detaljregulering for det nye byggefeltet på Brekkane

 

Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan innehalde utdatert informasjon.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 vert Detaljregulering for Brekkane, planID 20180002 lagt ut til offentleg ettersyn. Samstundes vert forslag til utbyggingsavtale, i medhald av plan- og bygningsloven §17-4, lagt ut til offentleg ettersyn. 

  • Forslagsstillar: Hadarhus AS 
  • Plankonsulent: Per Mulvik AS
  • Sakshandsamar: Silja Øvrelid (silja.ovrelid@hareid.kommune.no)  

Målet med planen er å utvikle eit heilskapleg, sentrumsnært og attraktivt bustadfelt for frittliggande/konsentrerte småhus og einebustadar, samt etablere ny vegløysing og tilhøyrande infrastruktur. 

Merknader merka med namnet til planen og planident 20180002 kan sendast kommunen på e-post: postmottak@hareid.kommune.no eller som brev til Rådhusplassen 5, 6060 Hareid

Frist er 17. mai 2021

Generelle opplysningar: Merknader som kjem inn er kommunen sitt grunnlag for å endre planforslaget, og vert vurdert og referert for politisk mynde. Vi svarer difor ikkje på merknader enkeltvis.
Planen med føresegn, planskildring og forslag til utbyggingsavtale, samt andre sentrale dokument i saka, kan du lese her.

Brekkane detaljregulering mars 2021
Tittel Publisert Type
Høyring offentleg ettersyn - Detaljregulering for Brekkane(84599)

29.03.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Høyring offentleg ettersyn - Detaljregulering for Brekkane(84599).docx
2816_AM_Plankart 2021_02_22_1_26588_65bbf45c(80319)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2816_AM_Plankart 2021_02_22_1_26588_65bbf45c(80319).pdf
Revidert planframlegg - Detaljregulering Brekkane - Hareid kommune(80192)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Revidert planframlegg - Detaljregulering Brekkane - Hareid kommune(80192).pdf
Plansak for offentleg ettersyn - Detaljregulering for Brekkane(83932)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plansak for offentleg ettersyn - Detaljregulering for Brekkane(83932).pdf
Vedl_04_Referat oppstartsmøte(80323)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_04_Referat oppstartsmøte(80323).pdf
Forslag til utbyggingsavtale Brekkane(80237)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til utbyggingsavtale Brekkane(80237).pdf
Vedl_08_2816_Annonsebestilling 2019_01_15(80327)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_08_2816_Annonsebestilling 2019_01_15(80327).pdf
Vedl_03_Saksframlegg_vedtak_FSK_2020_08_31(80301)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_03_Saksframlegg_vedtak_FSK_2020_08_31(80301).pdf
Utbyggingsavtale_Vedl_D_2816__Byggesteg 2020_12_07-A3-L(80320)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utbyggingsavtale_Vedl_D_2816__Byggesteg 2020_12_07-A3-L(80320).pdf
Vedl_02_2816_Føresegner_2021_02_22(80322)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_02_2816_Føresegner_2021_02_22(80322).pdf
Vedl_12_2816_Sjekkliste naturmangfald_2021_02_22(80331)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_12_2816_Sjekkliste naturmangfald_2021_02_22(80331).pdf
Vedl_05_Saksframlegg_vedtak_FSK_2019_05_06(80324)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_05_Saksframlegg_vedtak_FSK_2019_05_06(80324).pdf
2021_02_22_2816_Utbyggingsavtale framlegg(80238)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2021_02_22_2816_Utbyggingsavtale framlegg(80238).pdf
Vedl_11_2816_ROS-sjekkliste_2021_02_22(80330)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_11_2816_ROS-sjekkliste_2021_02_22(80330).pdf
Vedl_16_2021_02_22_2816_Utbyggingsavtale framlegg(80335)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_16_2021_02_22_2816_Utbyggingsavtale framlegg(80335).pdf
Vedl_10_2816_ROS-analyse_2021_02_22(80329)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_10_2816_ROS-analyse_2021_02_22(80329).pdf
2816 Planomtale 2021_02_22(80318)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2816 Planomtale 2021_02_22(80318).pdf
Vedl_01_2816_AM_Plankart 2021_02_22-A1-L(80321)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_01_2816_AM_Plankart 2021_02_22-A1-L(80321).pdf
Vedl_13_28163_9028-RIG02 Geoteknisk prosjekteringsrapport(80332)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_13_28163_9028-RIG02 Geoteknisk prosjekteringsrapport(80332).pdf
Vedl_15_2816_Støyrapport Detaljreguleringstøy_rev2(80334)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_15_2816_Støyrapport Detaljreguleringstøy_rev2(80334).pdf
Vedl_06_2816 Varslingsbrev med vedlegg_2019_01_15(80325)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_06_2816 Varslingsbrev med vedlegg_2019_01_15(80325).pdf
Vedl_17_VAO-Rammeplan med vedlegg(80336)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_17_VAO-Rammeplan med vedlegg(80336).pdf
Vedl_09_2816_Alle innspel samla(80328)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_09_2816_Alle innspel samla(80328).pdf
Vedl_07_2816 Varslingsbrev_inkl_vedlegg_ 2019_06_05(80326)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_07_2816 Varslingsbrev_inkl_vedlegg_ 2019_06_05(80326).pdf
Vedl_14_2816_19028-RIG01 Geoteknisk datarapport(80333)

29.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl_14_2816_19028-RIG01 Geoteknisk datarapport(80333).pdf