Beredskap

Beredskap

Kommunen vil bruke denne sida til informasjon ved eventuelle endringar i beredskapssituasjonen. SMS-varsling er også ei metode vi bruker for å nå ut med informasjon til innbyggarane.