Hareid kommune treng folk som kan gjere ein viktig jobb for lokaldemokratiet.

Har du vore på flyttefot dei siste åra bør du sjekke om du er folkeregistrert i Hareid. Det er den folkeregistrerte adressa per 30. juni som avgjer kvar du kan røyste ved kommunevalet i haust.

Valstyret i Hareid kommune har godkjent listene som stiller til val ved kommunestyrevalet i haust.

Hareid kommune prøver ut eit nytt førehandsrøystelokale i kommunevalet.

Valstyret vedtok rett før påske at skulane skal nyttast som vallokale i krinsane.

Valstyret i Hareid kommune skal ha sitt fyrste møtet måndag 8. april. Då skal dei mellom anna ta stilling til om kommunen skal nytte nye vallokale i kommunevalet i haust.

Her er dei foreløpige listene til kommunevalet 2019. Dei vil bli endeleg godkjent av valstyret i løpet av mai.

Fristen for å levere inn liste til kommunevalet 2019 er 1. april kl 12:00. Denne fristen er absolutt og kan ikkje overskridast.

9. september er det kommunestyreval. Allereie no bør parti og andre som ønsker å stille liste til valet, førebu seg.