VA - norm

VA - norm

Dersom du skal byggje ut infrastruktur i Hareid kommune og har, eller ønskjer å få, ein utbyggingsavtale slik at kommunen skal ta over eigarskapet til vatn og avlaupsledningane, er det krav til korleis dei tekniske anlegga skal byggast.

Krava finn du i Hareid kommune si VA-norm.

VA-norm
Tittel Publisert Type
A3 Alt grøftesnitt - 3 nivå

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A3_Alt_grøftesnitt - 3 nivå.pdf
A2 Grøftesnitt - 2 nivå

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A2_grøftesnitt - 2 nivå.pdf
A1 Normtegning Plan og lengdeprofil Sunnmøre

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A1_Normtegning_Plan og lengdeprofil_Sunnmøre.pdf
A4 Tilknytning vassforsyning

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A4_Tilknytning vassforsyning.pdf
A5 Stikkledning Vann

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A5_Stikkledning_Vann.pdf
A6 Stikkledning Avløp

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A6_stikkledning_Avløp.pdf
A5 B Tilknyting sprinklaranlegg

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A5 - B Tilknyting sprinklaranlegg.pdf
A7 Forenkla Kumløysing

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A7_Forenkla_Kumløysing.pdf
A11 Midlertidig Sandfangskum

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A11_Midlertidig_Sandfangskum.pdf
A9 Grøftesteng Betong

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A9_Grøftesteng_Betong.pdf
A10 Grunnvassperre Leire

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A10_Grunnvassperre_Leire.pdf
A8 Vannkum i veg

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A8_Vannkum_i_veg.pdf
A15 Utforming av tørroppstilt avløpspumpestasjon Snitt

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A15_Utforming-av-tørroppstilt-avløpspumpestasjon_Snitt.pdf
A13 Steinfelle VA

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A13_Steinfelle_VA.pdf
A14 Utforming av tørroppstilt avløpspumpestasjon Plan

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A14_Utforming-av-tørroppstilt-avløpspumpestasjon_Plan.pdf
A12 Sandfangkum

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A12_Sandfangkum.pdf
01 VA Norm Sunnmøre - Hareid

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VA Norm Sunnmøre - Hareid.pdf
B2 Sjekkliste - krav til teknisk plan sluttdokumentasjon

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B2 Sjekkliste - krav til teknisk plan sluttdokumentasjon.pdf
B5 Førehandsuttale og røyrleggarmelding

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B5 Førehandsuttale og røyrleggarmelding.pdf
B4 Retningslinjer overvasshandtering - oktober 2018

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B4 Retningslinjer overvasshandtering - oktober 2018.pdf
B3 Krav til innmåling kontroll og dokumentasjon - Okt 2018

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B3 Krav til innmåling kontroll og dokumentasjon - Okt 2018.pdf
B1 Krav til VA rammeplan - Sunnmøre

16.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B1-Krav-til-VA-rammeplan - Sunnmøre.pdf

Kontakt

Øyvind Vassbotn
ingeniør VAR
E-post
Mobil 95 75 35 75
Vebjørn Groven
ingeniør
E-post
Mobil 94 87 76 88
Harald A. Berstad
fagkoordinator veg og gatelys
E-post
Mobil 97 03 77 70