Aktuelt

Hareid kommune treng deg! 

Revidert plan omfattar sikring av tre ulike delstrekningar langs Gjerdeelva og er mindre omfattande enn opphaveleg plan.

Høyringsfrist er 3. august.

For å få til utvikling i Hareid, må vi samarbeide, framsnakke og tenkje positivt, seier nytilsett prosjektleiar for Vekst i Hareid, Julie Sundgot Andersen.  

Det er i år ikkje satt av midlar på budsjettet til å leige inn sommarhjelp for gartnaren.

 

Allereie no kan du plotte inn planleggingsdagane for neste skuleår.

 

Fylkeskommunen har løyva pengar til skilting, sikring av krigsminner og bygging av stiar.

 

Nyheitsbreva til Hareid kommune engasjerer meir enn andre nyheitsbrev.

 

Frist for å søke er 20. juni.  

Hareid kommune ønsker å nytte lokalt næringsliv så langt som råd. 

Ungdomsrådet i Hareid og elevrådet ved Hareid ungdomskule fortalte Guri Melby korleis dei hadde opplevd perioden med stengde skular.

Revisjon av budsjett og årsmelding er dei viktigaste sakene som skal opp i kommunestyret.

 

Hareid kommune ønsker at befolkninga skal kunne nyte sommarfriheIta på ein trygg og avslappande måte.

 

Dette er sommaren «alle» skal feriere i Noreg. Då ønsker vi å inspirere både tilreisande og innbyggarar til å nytte tilboda i Hareid kommune.

 

Ordførar i Hareid, Bernt Brandal, skal ha eit føredrag under ei hastekonferanse om vindkraft i Oslo måndag.

 

Med augemaske og blindestokk fekk ordførar i Hareid, Bernt Brandal, kjenne på korleis det er å navigere som blind.

 

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, § 12-9 og § 12-10 vert Detaljregulering med namn Risneset (planid 20190001) lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.

 

Utseksjonen har rydda, søppeldunkar og flytebrygge er på plass og sanitærbygget er gjort klar.

  

Revisjon av budsjett og årsmelding er dei viktigaste sakene som skal opp i formannskapet.

 

Koronapandemien slo inn for fullt i mars og det har prega kommunen og drifta.