Aktuelt

Gal turite savo įmonėje darbuotojų, kuriems reikia išmokti ar patobulinti norvegų kalbos žinias?

  

Skule-appen Tieto EDU har vore midlertidig stengd. No er den opna igjen.

  

Har du tilsette i di verksemd som treng å lære meir norsk? Hos Ressurssenteret tilbyr vi gratis norskkurs til vaksne arbeidstakarar.

  

Har du ein idé eller eit innspel som du vil dele med politikarane? Sleng han i forslagskassa vel!

  

Dette er nokre av sakene som står på agendaen når kommunestyret møtest 14. november kl 18.

    

«Helseoversikt» er namnet på ein ny norsk og gratis app som er utvikla i tett samarbeid med helsepersonell og kommunal helseteneste. No kan gravide og småbarnsforeldre få trygge svar samla på éin stad.  

Lærarane i grunnskulen har no fått god opplæring i korleis ein nyttar digitale verkty i undervisninga.

  

Nyvald ordførar Bernt Brandal ønsker å bli betre kjend med innbyggarane i kommunen. Laurdag 9. november kan du møte han på Bigsetmessa til ein uformell prat.

Den 24. oktober vedtok kommunestyret i sak KST- 88/19 å legge ut forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureingsregelverket for Hareid kommune på høyring.

  

Det er mange dyktige fotografar i Hareid kommune og det er mange fine motiv. Kombinasjonen av desse er flotte bilete. Dei vil vi gjerne vise fram!

Tysdag blei det sendt ut brev til brukarar, og deira pårørande, av heimehjelp og matombering. Vedlagt låg dessverre ei liste over alle som fekk brevet.

  

  

Dei som får heimehjelp eller matombering, eller dei som har fullmakt frå desse, kan nå kommunisere digitalt med dei tilsette.

  

Denne veka (44)  kjem asfalten på nesten heile gata og det eine fortauet.

  

Ungdom, eldre og personer med nedsett funksjonsevne har eigne råd som no skal veljast på nytt.

   

Hareid kommunestyre ville vente til ordinær budsjetthandsaming med å eventuelt løyve meir pengar til parken i sentrum. Les også om alle dei andre politiske sakene som blei handsama i kommunestyremøtet 24. oktober.

  

Sjå kven som skal sitte i utvala og vere utsendingar frå Hareid kommune.

  

Sjå kven nyvald ordførar Bernt Brandal får med seg på laget.

  

Varsel til alle heimar i Sjustjernakommunane som nyttar foreldreappen Tieto Edu.

  

Dei har nemleg gått til anskaffing av 10 hundeposestativ som skal plasserast rundt omkring i kommunen der eg og mine firbeinte vener likar å gå på tur.

Er du gravid, over 65 år, har anna sjukdom, er helsepersonell, bur med personar med nedsett immunforsvar eller svinerøkter? Då bør du nytte moglegheita til å vaksinere deg.