Aktuelt

Hareid kommune stiller med hurtigtestar på festivalen for å senke smitterisikoen til eit akseptabelt nivå.

 

Frå 9. august startar vi å framskunde dose 2 med koronavaksinen.

 

Vi håpar at innbyggarane i Hareid kommune er ekstra merksame på symptom den neste veka.

 

Ny vurdering blir gjort i midten av august. Det blir likevel gjort nokre endringar i tiltaka for å gjere situasjonen lettare for mellom anna unge og idretten.

 

Ungdomsklubben er hardast ramma.

 

Tre personar i ein familie busett på Hareid testa positivt då dei kom til Noreg laurdag.

 

Ja, dessverre. Slik det er no, er det altfor få som takkar ja til vaksine. Vi har rett og slett nok med dei dosane vi allereie har fått. Men framleis er det mange som ikkje er vaksinert, eller har takka ja til time.

 

Hareid og Ulstein brannvesen har ledig ei til to deltidsstillingar som brannkonstabel ved Hareid brannstasjon.

 

Hovudoppgåvene vil vere drift og vedlikehald av dei kommunale vegane.

Vi har ledig eit vikariat i 80 prosent stilling som fysioterapeut frå snarast og til og med 31.07.2022 Det kan vere moglegheit for auke og forlenging av stilling om vi får tilført nye prosjektmidlar.

 

Vi har ledig 100 prosent fast stilling som reinhaldar med moglegheit for oppstart 1.oktober 2021.

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har fått ny leverandør av TT-teneste og -kort. Dei nye korta blir sendt ut i desse dagar.

 

Hareid kommune oppmodar alle om å ha lav terskel for å teste seg.

 

Dei tre har vore nærkontakter til smitta i Ulstein.

 

Svindlarar tek dessverre ikkje ferie.

 

 Tusen takk til alle våre lokale samarbeidspartar, og spesielt takk til SUFH for framifrå gjennomføring av årets sommarskule.

 

Politiet har frigitt namna på dei omkomne.

    

 

I samband med legging av fiberrør må vi diverre stenge deler av Kjøpmannsgata komande måndag 5/7 mellom kl. 08 og 16.

 

 Ferietid er lesetid! Kom innom Hareid folkebibliotek i sommar for litt ferielektyre.