Aktuelt

Dette er ein fin moglegheit til å lære meir om korleis du kan støtte barna du allereie betyr masse for. Møtet er også ope for besteforeldre, tantar, onklar og andre omsorgspersonar.

AVLYST: Hoppid.no arrangerer gründerkurs i Ulsteinvik. Her kan du få hjelp til å vidareutvikle forretningsideen din.

Onsdag 13. februar er Røysetvegen stengd ved nummer 190/192. No nærmar det seg også oppstart av arbeid med ny bru.

Hareid kommune inviterer til informasjonsmøte om miljøgata 19. februar.

Hareid kommune er blant dei beste i klassen når det gjeld å ha lærarar med nok utdanning i faga dei underviser i.

Meir pengar til Hareid sokn og meir pengar til Engeskartunellen er nokre av sakene som skal opp.

Miljøgateprosjektet vert starta denne veka. I fyrste omgang blir det utført grunnarbeid frå rundkjøringa ved bedehuset og vidare inn i Kjøpmannsgata.

Ønsker du deg læreplass? Eller kjenner du nokon som ønsker å bli lærling og ta eit fagbrev?

Takka vere ei handsrekning frå Frøy Vest Rederi og Mowi, er flytebrygga på Overåsanden no trygt fortøyd på Hareid hamn.

Tilsetting av ny kommunalsjef, klage frå Fylkesmannen på dispensasjon frå kommuneplan, nye vedtekter til Ungdomsrådet og effektiviseringsutval er nokre av sakane som skal opp på møtet.

Barn lærer best når dei har det kjekt. So kvifor ikkje ta han heilt ut og gjere skuledagen til ein fest?

NAV har gitt Hareid kommune melding om at dei skal leige meir kontor i det nye Helsehuset. ­

Her kan du søke, stadfeste og seie opp barnehageplass i Hareid kommune.

Opptaket til SFO for skuleåret 2019/2020 har starta.

4. februar 2019 blir det innskriving av nye førsteklassingar ved barneskulane i Hareid kommune.

 

Ansvarlig vertskap er et kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad/utestad med bevilling til å skjenke alkohol. 

Med dette melder vi at Hareid kommunestyre i møte 26.10.2017, sak KST PS 70/17, slutthandsama og eigengodkjende reguleringsplan – Detaljregulering for Fremste Teigane 2, PlanID 20160005, med motsegn.

I fyrste omgang skal kabeltrasear for el og fiber leggast om.