Aktuelt

Plan for sykkelparkering, tilskot for å knyte seg til offentleg vatn og avlaup, avhendig av Brandal fiskerihamn og kommunesamarbeid er nokre av sakene som skal opp.

På grunn av tekniske problem med søknadsskjemaet tidlegare i veka, har vi utvida søknadsfristen tysdag 5. mars.

Hareid kommune er i gong med å kartlegge små og store område som blir nytta til friluftsliv. Dette arbeidet er viktig for å kunne ivareta og utvikle areal for friluftsliv, også for framtidige generasjonar. For at kartlegginga over friluftsområda i Hareid skal bli best mogleg treng vi no di hjelp!

 

Autopass på ferga, arbeidsbåt til hamna og tilskot for tilknytning til kommunalt vass- og avløpsnett er nokre av sakene som skal opp i møtet.

Sjølv om dei går på skule for å lære norsk, er morsmålet det viktigaste språket for dei som går på Ressurssenteret. Då er det på sin plass å feire morsmålsdagen.

Lurer du på korleis reguleringsplanen ser ut der du bur? Eller kor djupt det er rett utanfor brygga? No har vi samla fleire viktige kart over Hareid på ein stad.

Saman med dei andre kommunane på Ytre Søre Sunnmøre, NTNU og Runde miljøsenter har Hareid fått 3 millionar til mellom anna å forske på kva områder som er best egna for havbruk.

Denne veka har Biset skule hatt Bokveke. Dette har blitt ein årleg tradisjon, som skulen gjennomfører veka før vinterferien.

Det er ein av sakene som skal opp i møtet Næring- og miljøutvalet 26. februar.

Hareid Musikk- og kulturskule hadde onsdag 20. februar ferskingkonsert.

Møtet er avlyst grunna få saker på sakskartet.

Husk å sjekke kva du kan gjere på eigedommen din. Jo meir du har ordna før du søkjer, jo raskare vil søknadsprosessen gå. Sjå video:

AVLYST: Hoppid.no arrangerer gründerkurs i Ulsteinvik. Her kan du få hjelp til å vidareutvikle forretningsideen din.

Onsdag 13. februar er Røysetvegen stengd ved nummer 190/192. No nærmar det seg også oppstart av arbeid med ny bru.

Hareid kommune inviterer til informasjonsmøte om miljøgata 19. februar.

Hareid kommune er blant dei beste i klassen når det gjeld å ha lærarar med nok utdanning i faga dei underviser i.

Meir pengar til Hareid sokn og meir pengar til Engeskartunellen er nokre av sakene som skal opp.

Miljøgateprosjektet vert starta denne veka. I fyrste omgang blir det utført grunnarbeid frå rundkjøringa ved bedehuset og vidare inn i Kjøpmannsgata.