Aktuelt

Budsjettet blei handsama i dette møtet.

 

Seinast 15. januar kan du uttale deg om utkastet til alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2020–2024. Det er alkohollova med forskrift og alkoholpolitisk plan som er grunnlag for sal- og skjenkeløyve i kommunen.

 

Mobilkranen som skal løfte på plass elementer til helsehuset, må stå i Kjøpmannsgata.

 

Kven gøymer seg bak lukene?

  

Hareid kommune lanserer arrangementskalender for alt som skjer i kommunen vår.

  

Vegen blir stengd ved Storelva på grunn av utbetring av bru.

  

Miljøgata blir stengd to dagar for siste finnish og julepynting.

  

Tredje gongen er det tradisjon. I år som i fjor, blir fellesfyrverkeriet eit spleiselag mellom kommunen, næringsliv og innbyggarar.

  

Målet med ordninga er at barn og unge råka av fattigdomsproblem og deira familie kan delta i ferie- og fritidsaktivitetar.

  

Torsdag 14.november blei Kommunestyret orientert om resultata frå Ungdata-undersøkinga som blei gjennomført ved Hareid ungdomsskule våren 2019.

  

I slutten av oktober blei det sendt ut brev til brukarar, og deira pårørande, av heimehjelp og matombering. Vedlagt låg dessverre ei liste over alle som fekk brevet.

    

Rådmann Ragnhild Velsvik Berge ønsker å orientere om den økonomiske situasjonen til Hareid kommune og framlegget til budsjett.  

Nokre av sakene som var oppe: Ungdata-undersøking, budsjettorientering, rapportar frå kontrollutvalet, oppstart av oreigning av tomt til renseanlegg.   

Gal turite savo įmonėje darbuotojų, kuriems reikia išmokti ar patobulinti norvegų kalbos žinias?

  

Skule-appen Tieto EDU har vore midlertidig stengd. No er den opna igjen.

  

Har du tilsette i di verksemd som treng å lære meir norsk? Hos Ressurssenteret tilbyr vi gratis norskkurs til vaksne arbeidstakarar.

  

Har du ein idé eller eit innspel som du vil dele med politikarane? Sleng han i forslagskassa vel!

  

Dette er nokre av sakene som står på agendaen når kommunestyret møtest 14. november kl 18.

    

«Helseoversikt» er namnet på ein ny norsk og gratis app som er utvikla i tett samarbeid med helsepersonell og kommunal helseteneste. No kan gravide og småbarnsforeldre få trygge svar samla på éin stad.