Aktuelt

Helsinga er spelt inn på Vonheim.

   

Det nye året startar med aukande smittetrykk og smitten spreier seg til nye delar av landet. Regjeringa har derfor kome med nye innstrammingar.

 

Næringslivet har verkeleg tatt på seg spanderbuksene i år. Totalt har dei gitt over 40.000 kroner til fellesfyrverkeri på nyttårsaftan! Frå privatpersonar har det kome inn 18.000 kroner!

 

Til ei annleis jul har vi laga ei annleis julehelsing.   

Nemnda meiner at prisvinnaren har gjort ein særleg verdifull innsats innanfor kulturlivet i Hareid kommune gjennom mange år.

 

No har vi trekt ut dei heldige vinnarane av gåvekort frå butikkane i Hareid.

  

No skal Tusenårsplassen bli ny. Det blir ein liten park som skal strekke seg frå sjøen og over Strandgata til Eurospar.

 

Hareid kommune har starta arbeidet med å lage ny parkeringsplass i Kyrkjegata.

 

Noreg vil straks få tilgang på koronavaksine. Hareid kommune er allereie i gang med å planlegge korleis vi skal vaksinere innbyggarane våre.

   

Arild Grimstad fekk utdelt prisen under årets siste kommunestyremøte.

 

Her får du eit kjapt overblikk over kva reglar og råd som gjeld for jula.

 

Dersom du har vore på tur til Kvitneset i det siste, har du kanskje sett endringar i landskapet og at krigs- og kulturminnna har blitt meir synlege.

 

Snart blir det offentleg toalett tilrettelagt for rullestol på Tusenårsplassen.

 

Måndag 14. desember vert det fyrste elektroniske skjemaet lansert der du som kunde får automatisk vedtak. Det er eit framsteg for den som søkjer. I tillegg vert arbeidet i kommunen effektivisert.

 

Kommunestyret var samrøystes då dei vedtok budsjettet for Hareid kommune 2021. I denne artikkelen kan du lese vedtaket.

 

Det viktigaste tiltaket for å hindre spreiing av koronavirus er avstand. På enkelte hurtigbåtavgangar er ofte mykje folk og vanskeleg å halde naudsynt avstand.

  

Koronapandemien har ført til mindre sosial kontakt og færre aktivitetar for eldre på institusjon. No har Hareid kommune fått midlar til å tilsette besøksvert og aktivitetskoordinator.

Høyr minikonserten som LIZZ haldt då ho leverte si ønskeliste i julenissen sin postkasse.