Aktuelt

Nettverksarbeidet skal sikre samanhengande tenester mellom kommunen og spesialisthelsetenesta for barn og unge med psykiske helseutfordringar.

 

 

Hareid kommune har inngått avtale med Asplan Viak om å utarbeide «hovudplan veg» for kommunen.

  

No er dei ti første Stikk UT-turane i Hareid klare.

 

Smittetala i Hareid og i landet elles har søkke ei god stund, vi droppar derfor rapporten om registrerte smitta kvar veke.

Hareid kommune signerer fredag avtale med Hareid sokn og KFUK-KFUM Hareid om drift av ungdomsklubb.

   

Vil du leie helse- og omsorgsarbeidet i Hareid kommune? 

 

Fleire har stilt spørsmål ved om Myrtunet er i god nok stand til å ta inn flyktningar. Vi forstår spørsmålet, men meiner at bygningane, med dei oppgraderingane vi har gjort, vil vere eit godt akuttmottak.

  

Du treng ikkje vere ein Gislefoss eller Prince for å vite det. Likevel er det slik at vintersesongen i Hareid kommune blir avslutta 31. mars.

 

Ved overgang til nytt økonomisystem i Hareid kommune, har det dessverre oppstått utfordringar med fakturautsending for barnehage og SFO.

 

Smittetal held fram med å søkke.

 

Denne artikkelen blir fortløpande oppdatert med informasjon om kva vi treng hjelp til for å gi flyktningane som kjem hit eit godt tilbod.

 

Allereie neste veke kjem dei fyrste flyktningane frå Ukraina.

 

Tysdag 26. april arrangerer Hareid kommune folkemøte om den interkommunale kystsoneplanen.

 

Vi nærmar oss at vi kan ønske dei første velkomne til Hareid.

 

I samband med vatn- og avlaupsprosjektet i sentrum vil Kyrkjegata bli stengd.

 

Vi treng avlastingsheim for barn og ungdom. Kan dette vere noko for deg og din familie?

 

Ein støttekontakt arbeider med å hjelpe andre personar ved å bruke tid saman med dei.

 

Vi vil gi alle tilpassa og inkluderande tilbod i barnehage og skule.

 

Totalt registrerte vi 92 positive covid-testar i førre veke.

 

Dette er ei av sakene som formannskapet skal ta stilling til i 25. mars.