Aktuelt

Hareid kommune ønsker å sikre at vi har nok kapasitet for å kunne teste innbyggarane våre for covid-19. 

Måndag blei formannskapet informert om Vekst i Hareid sine tankar om Hareid innovasjonssenter.  

Sjekk mobilen i staden for postkassa di viss du ventar på melding frå helsestasjonen. 

helsenorge.no kan du også sjekke status for eigne helsetenester. 

Lær om mellom anna verdigheit, rettar, behandling og familieperspektiv. 

Dele opp kommunale fakturaar, fleire bustadar, flagging frå rådhuset og samarbeid om kommunepsykolog er nokre av sakene som formannskapet skal ta stilling til.  

I sommar blei prosessen med å få Trudvang i kommunalt eige endeleg avslutta. Rådmannen rår til at huset blir rive snarast mogleg.  

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har konkludert med at Hareid kommune ikkje braut regelverket då dei avviste tilbod om elektrikarteneste frå Tussa Installasjon.  

Totalt skal det delast ut 1685 millionar kroner.  

Kommunen skal mellom anna få melding om ettersøk, bruk av kunstig lys, skada og sjuke dyr eller mistanke om skrantesjuke.  

Snart vil arbeidet med overvassrøyra bevege seg over hovudvegen.  

Klimanettverket til Sunnmøre regionråd oppmodar alle til å seie korleis kommunane skal redusere utsleppa av klimagassar dei kommande åra.

Takk til Ward 1 som heiv seg rundt for å gjere utområdene på skulane og barnehagane klare til nytt skuleår! 

  Måndag 17. august startar nytt skuleår, og dei tilsette er i full gang med planlegginga. Koronasituasjonen i samfunnet gjer også skuledagen litt annleis, men skulane er godt førebudde og gler seg til skulekvardagen igjen.  

Ulstein og Hareid kommune tilbyr felles bassengtrening for gravide i terapibadet på Ulstein Arena. 

Tilsette i Hareid kommune som har vore i utlandet må teste seg før dei kan kome på arbeid. Dette gjeld også i etterkant av reiser til sokalla «grøne» land. 

Trass fleire besøk på hurtigruta, reknar vi med at ingen lokale blei smitta av koronaviruset.   

Du treng ikkje figurforme hekken – som på biletet - men sjå etter om den ikkje bør få seg ein stuss, både i bredda og høgda. 

Hareid kommune har ledig to 50 prosent-vikarstillingar som sjukepleiar eller helsefagarbeidar for ein medarbeidar i foreldrepermisjon.