Aktuelt

Skriftleg spørsmål frå Ranja Dimmen Alme, Folkelista, og Ragnhild Nedrelid, Arbeidarpartiet til ordføraren.

 

Noreg går no over i ein «normal kvardag med auka beredskap». Restriksjonar blir oppheva, men hald fram med god handhygiene.

 

Høg vasstand og vind har tatt landgangen på flytebrygga på Overåsanden.

Brukararrepresentantar, tilsette og folkevalde jobbar saman for å snekre ein av dei viktigaste planane for Hareid kommune. Snart vil vi høyre di meining!

 

Ein viktig del av møtet er økonomi og budsjettprosessen. Vi får mellom anna besøk av statsforvaltaren.

  

Sidan oppstart har kultur- og aktivtetskalenderen Det skjer i Hareid reklamert for over 200 arrangement i kommunen vår. Nytt oss du også!

 

 

Fire faste stillingar og mange vikariat er ledige rundt om i kommuneorganisasjonen.

 

Barn og unge mellom 6-18 år som ikkje har moglegheit til å delta på fritidsaktivitetar på grunn av dårleg økonomi kan få tilskot.

 

Nyheitsbreva til Hareid kommune engasjerer meir enn andre nyheitsbrev.

 

Her finn du informasjon om gamle kulturminne og krigshistorie. I tillegg har vi rydda området for vegetasjon og oppgradert vei.

 

Vi startar opp med å vaksinere utvalde grupper med tredje dose av koronavaksinen no.

 

I samsvar med Plan- og bygningsloven §12-10 vert Detaljregulering for Hyttefelt Alme (PlanID 20210001) lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring.

 

 

 

Soffibakken og Teigevegen vil bli stengt på grunn av gravearbeid og asfaltering neste veke.

 

Bla deg nedover for å sjå klipp frå alle sakene, og kva vedtak som blei fatta. 

Dessverre fungerer peikarane til enkeltklippa berre i enkelte nettlesarar.

Alle 12-15-åringar i Hareid har fått tilbod om vaksine. Dei som har takka ja, får han måndag 20. september.

 

Dersom du tidlegare har takka nei til vaksinen, eller ikkje svara på melding frå helsestasjonen, men likevel ønsker å få koronavaksinen, må du lese her.

  

Ein person i innreisekarantene har testa positivt for covid-19.

 

To personar i innreisekarantene har testa positivt på covid-19.

 

Her kan du lese kvar vallokalet er, når det er ope og kvar du kan parkere.