Dette er sannsynlegvis den mest omfattande og oversiktlige samlinga av informasjon kring jordmor-, helsestasjon- og skulehelsetenesta i Noreg!

Fylkesmannen har vore på umeldt tilsyn på Hadartun.

Fotballhallen ser ut til å koste meir enn ein fyrst trudde. Derfor ber no byggenemnda kommunestyret om å løyve meir pengar til bygginga.

Valstyret i Hareid kommune skal ha sitt fyrste møtet måndag 8. april. Då skal dei mellom anna ta stilling til om kommunen skal nytte nye vallokale i kommunevalet i haust.

Oppstart av trafikktryggingsplan og ekstra midlar til rehabilitering av kai i Brandal er blant sakene som skal opp i møtet.

I informasjonen som har gått ut til innbyggarane om undersøkinga har det stått at den er for dei over 18 år. Vi har kome fram til at også dei som fyller 18 i 2019 skal få svare.

Måndag 1. april blei Rolls Royce ein del av Kongsberg-gruppa.

Det er no mogleg å søkje om plass i SFO ved skulane i Hareid til hausten.

Nedste del av Skogvegen skal asfalterast. Før det blir gjort, skal røyra i bakken fiksast.

Her er dei foreløpige listene til kommunevalet 2019. Dei vil bli endeleg godkjent av valstyret i løpet av mai.