Aktuelt

Å plukke med seg plast og rask som ikkje høyrer heime i naturen, er ein fin liten innsats for staden vi bur på. Ingen kan gjere alt, men alle kan gjere litt. Til saman blir det mykje!

  

Bilete av bord med flagg og dekorasjon.

Revidering av tiltaksplan til helse- og omsorgsplan – Høyringssvar om betre polititenester/beredskap – Akvakultur i Hareid. Det er nokre av sakene som står på agendaen.

  

Bilete viser vegarbeidar og gravemaskin i arbeid på veg

Hareid kommune og Volda Maskin har fått på plass anleggsmaskinene og varslar igongsetjing av arbeidet måndag 12. september.
 

Biletet viser traktor med rundballe. Landbruk.

Det interkommunale landbrukskontoret for dei tre kommunane Herøy, Ulstein og Hareid flyttar frå Dragsund til Herøy rådhus i Fosnavåg.

Bilete av 6 personar - ein vaksen og 5 ungdomar.

Årets fylkesfestival har ca. 300 påmeldte deltakarar og går av stabelen frå 10. til 13. oktober i Eidehallen i Hustadvika kommune.

 

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl.) §12-10 vert Detaljregulering med namn Hareidsmyrane nord 2 (planID 20160006) lagt ut til 3. gongs offentleg ettersyn. Høyringsfrist: 14.10.2022

   

Bilete av parkbenk og bord i naturen med utsikt til fjord og fjell

Sunnmøre friluftsråd og Hareid kommune inviterer til fellestur til Gamleåsen, som ein del av Stikk UT!-festivalen. Det vert enkel servering og konkurranse med fine premiar!
 

Eit utval av musikantane frå Musikklaget Melshorn. Raude uniformar.

Kongen går i land 1 time og 58 minutt ut i sendinga.

 

For ein dag! For ein fest! For ei bygd! Og ikkje minst – for eit kjekt besøk!

 

Bilete av Renate Bøe som er omtala i artikkelen.

Stillinga er lagt til eining for næring, kultur og busetting. Der er det nært samarbeid for å bidra til bulyst og at Hareid skal vere ein god stad for born og unge.

 

Firmaskilt på bygning

NAV held stengt heile førstkomande fredag, 2. september, grunna intern aktivitet.
Ved behov for naudhjelp, ring 55 55 33 33.

 

Jente som sit og ser ut av vindauge.

Born som veks opp i familiar som har utfordringar med rus, psykisk helse og vald kan oppleve kvardagen som både stressande og traumatisk.

 

Bilete viser ei hand som held eit medisinglass med covid-19vaksine

Vaksinasjonsdag i Hareid er onsdag 7. september 2022. Det er framleis ledige timar. 

 

Bilete av kvinne, Guro Gausemel

Guro Gausemel er tilsett som dagleg leiar for Søre Sunnmøre IKT (SSIKT). 

 

liten drone mot dus bakgrunn

Politiet og Luftfartstilsynet vil opprette ei forbodssone for droner i området der kongeparet og kongeskipet oppheld seg.

 

dronebilete av Hareid teke i retning ytre Hareid.

Hareid kommune har spesielt invitert verksemder, lag og organisasjonar i Hareid kommune til å delta under kongebesøket.