Aktuelt

Endå ein innbyggar i Hareid kommune har fått stadfesta positiv covid-19-test.

 

Vi fekk i dag 31. mars stadfesta eit nytt smittetilfelle i Hareid kommune i går.

 

Ikkje vits å halde seg heime, tenker du. I ikkje noko å bry legen med. Det er i alle fall ikkje korona, tenker du. Test deg, seier vi. Les artikkelen for å skjøne kvifor.

  

For andre gang sender vi ut innbyggarundersøking til alle innbyggarar. Denne gangen skal vi samanlikne oss med oss sjølv – har vi klart å bli ein betre kommune?

 

Ein person med bustadadresse på Hareid har fått påvist covid-19. Vedkomande oppheld seg ikkje i Hareid kommune no, og sit i isolasjon anna stad i landet.

 

Snart er det aldersgruppa 65-74 sin tur til å få vaksine. Alle vil få tekstmelding når det nærmar seg deira tur.

 

Koronarestriksjonar gjer at vi må stenge rådhuset for besøkande.

  

Ålesund, Giske og Sula har innført strenge reglar for å handtere utbrot av den meir smittsame varianten av koronaviruset. Det får også konsekvensar for oss som bur og jobbar i Hareid kommune.

 

Ein gjestearbeidar som kom til Vigra på fredag, har testa positivt på covid-19.

 

Hareid kommune vil legge til rette for at komande vikarlegar får ein stad å bu.

 

 

Kva betyr uttrykka og korleis skal du oppføre deg om du hamnar i ein av kategoriane.

 

Regjeringa har lagt fram sine råd og dei reglane som gjeld for påsken og reiser i påsken. Vi ber våre innbyggarar og tilreisande om å følgje desse.

 

Utbyggar ønsker endringar i reguleringsplan.

 

Arbeidet med vatn- og avlaupsleidningane i Kjøpmannsgata er no kome fram til krysset med Drammensvegen.

 

Folkehelseinstituttet (FHI) er føre var – og stanser all vaksinering mot covid-19 med vaksinetypen Astrazeneca inntil vidare. Dette gjeld også i Hareid kommune.

 

Her får du masse nyttig informasjon om korleis koronapandemien kan påverke valet i haust. Det viktigaste spørsmålet svarer vi på med ein gong: Ja, det blir val!

 

Til hausten er det stortingsval. Då treng vi fleire hender som kan hjelpe til!