Aktuelt

Hareid legesenter er no delt i to. Vi har oppretta eit eige infeksjonsvavdeling der alle personar med luftvegsinfeksjonar/febersjukdom skal bli vurdert.

 

Personar som reknast som samfunnskritisk personell kan få dispensasjon frå karantenereglar og moglegheit for barnehage eller skuleplass for sine barn.

Del med vener, familie og andre som ikkje har norsk som morsmål.

Share with friends, family and others that doesn't have Norwegian as mother tounge.

Har du helsefagleg utdanning eller –erfaring, men jobbar med anna i dag? Då ønsker vi å høyre frå deg.

 

Oppdatert 31. mars kl 1200

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen på barnehage-, skule- og flyktningtenestene våre med meir.  

Siste oppdateringar:

  • Info om barnehageplass i påsken.
  • Informasjon om betalingsfritak for barnehage og SFO

Oppdatert 23.03 kl 1600.
Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen på helse- og omsorgstenestene våre.

Siste oppdateringar: 

  • Jordmor også flytta til Hareid barnehage
  • Lenke til info om legesenter
  • Rutiner for formidling av gåver til brukarar
  • Informasjon om flytting av helsestasjonen

 

- Eg trur dette er starten på eit nytt Hareid, sa ordførar Bernt Brandal under kranselaget.

 

Alkoholpolitisk handlingsplan er ein av sakene som skal opp i kommunestyret 12. mars.

 

Fagpanelet for scene og kunst hadde ei utfordrande oppgåve med å velje ut kven som skal nominerast frå Hareid og Ulstein til fylkesfestivalen.

 

I eit halvt år har elevane ved Hareid ungdomsskule fått gratis frukost på skulen. – Ein suksess, seier rektor. Sjå video.

  

Formannskapet ber Kystverket om å få fiskerihamna i Hareid i staden for å betale for ho. Les om denne saka og dei andre vedtaka som blei gjort i formannskapet 2. mars.

 

Barnehage og skule skal dei neste to åra drive utviklingsprosjekt saman. Satsinga heiter inkluderande barnehage- og skulemiljø og er ei nasjonal satsing.

 

Har du planar om å starte for deg sjølv, eller har du akkurat starta opp eiga verksemd? Då kan dette vere eit arrangement du kan ha nytte av.

 

Biskopen møtte kommuneleiinga i samband med visitasen.

 

Skal Hareid kommmune kjøpe fiskerihamna i Brandal? Dette er ei av sakene som skal opp i formannskapet 2. mars.

 

  Bli med på tur i nærområdet.

Det summa av forskjellige språk under Morsmålsdagen 2020, men i staden for babelsk forvirring, blei det ein ettermiddag fylt av kulturutveksling, glede og samhald. Sjå video.

 

Medverknadsråda var samla for felles presentasjon og innspelsmøte om helsehuset.

Hareid kommune fekk to pålegg som no er retta opp.

 

Eit stort fleirtal av dei som svarte på undersøkinga om kommunikasjon, meiner dei får den informasjonen dei treng frå Hareid kommune.