Aktuelt

Frå 1. juli tar vi imot røyster frå veljarar som ikkje får til å røyste på valdagen eller i den ordinære førehandsrøysteperioden.

 

Sommarles er i sving og mange born på Hareid gjer nærast ikkje anna enn å lese for tida.

 

Vi har no fått gjennomført ei veke med sommarskule og vi er svært trygge på at dette blir eit godt tilbod til dei står for tur.

 

Lærarar og barnehagetilsette i Hareid kommune vil også få tilbod om koronavaksine.

 

Finansiering av turnhall, turnuslege på legesenteret og budsjettendringar er nokre av de kommunestyret skal ta stilling til. Her får du eit kjapt overblikk over sakene som skal opp. 

Hareid folkebibliotek har framleis ope, men må gjere alle utlån manuelt.

 

Regjeringa held fram med gjenopninga. Her er ei oversikt over dei nye råda og reglane.

 

Vi ønsker å by på ei hivens veke, fullspekka med skreddarsydde opplevingar frå morgon til kveld i vårt lokalmiljø.

 

No skal det igjen gå 12 veker mellom fyrste og andre dose med koronavaksine. Les her kva konsekvensar det får for deg som skal få vaksine.

Finansiering av turnhall, turnuslege på legesenteret, TV-aksjon og budsjettendringar er nokre av sakene som skal opp. 

Det viser resultat frå folkehelseundersøkinga Møre og Romsdal.

 

Måndag 14. juni tek helsestasjonen i bruk ei ny nasjonal fellesløysing for digital samhandling mellom innbyggjarar og helsestasjon- og skulehelsetenesta.

Frå 14.06 til 17.06 må vi stenge Kjøpmannsgata for trafikk. Arbeidet med å klargjere vegbana for asfalt startar på måndag. Asfalten kjem på tysdag og dei treng nesten heile veka for å ferdigstille arbeidet.

 

  

Onsdag 9. juni oppstod det eit mogleg brot på personvernet for enkelte tilsette i kommunane på Søre Sunnmøre.

Koronarestriksjonane lettar, sola skin og fleire arrangerer konsertar, utstillingar turneringar. Ikkje gløym å nytte kultur- og aktivtetskalenderen Det skjer i Hareid.

 

Jonsokbålet kan ikkje innehelde malt eller impregnert treverk. 

Frå måndag 7. juni vil skulane og barnehagane i Hareid kommune gå frå gult til grønt tiltaksnivå.

 

Vi er snart ferdig med alle i risikogruppene, dermed er det dei under 65 sin tur.