miljogat skisse

Miljøgateprosjektet vert starta denne veka. I fyrste omgang blir det utført grunnarbeid frå rundkjøringa ved bedehuset og vidare inn i Kjøpmannsgata.

chef-cooking-dinner-66639

Ønsker du deg læreplass? Eller kjenner du nokon som ønsker å bli lærling og ta eit fagbrev?

flytebryggeslep 2019 3

Takka vere ei handsrekning frå Frøy Vest Rederi og Mowi, er flytebrygga på Overåsanden no trygt fortøyd på Hareid hamn.

raud soloppgong vinter 2019

Tilsetting av ny kommunalsjef, klage frå Fylkesmannen på dispensasjon frå kommuneplan, nye vedtekter til Ungdomsrådet og effektiviseringsutval er nokre av sakane som skal opp på møtet.

Impact Solutions skal teste utstyr på Rolls Royce’ industriområde i Hjørungavåg i januar og februar.

IMG_5097

Barn lærer best når dei har det kjekt. So kvifor ikkje ta han heilt ut og gjere skuledagen til ein fest?

Hareid Helsehus - Frå Brandal - Kveldsbilde

NAV har gitt Hareid kommune melding om at dei skal leige meir kontor i det nye Helsehuset. ­

art-arts-and-crafts-child-159579

Hareid kommune skal, saman med kommunane på Søre Sunnmøre, frå barnehageopptaket 2019 ta i bruk eit nytt opptaksprogram.

art-color-colorful-19680

Opptaket til SFO for skuleåret 2019/2020 har starta.

color-conceptual-creativity-237414

4. februar 2019 blir det innskriving av nye førsteklassingar ved barneskulane i Hareid kommune.