Aktuelt

Over 55 000 skoleelevar frå heile landet har deltatt i konkurransen Beintøft i år. Til saman har deltakarane reist over éin million bilfrie kilometer. I Møre og Romsdal var det klasse 5A på Hjørungavåg skule som var best.

Her er skissa over kvar det kan kome fartsdumpar på Røysetvegen.  

Vikebladet har feiltolka rådmannen når dei skriv at ny økonomileiar oppdaga at vi hadde mindre pengar enn vi trudde.

  

 

17. oktober blir det kafé og sal av produkt frå lokale kunstnarar i vinterhagen.

  

Tysdag starta demonteringa av fotballhallen. Same kveld ga konstruksjonen etter og raste i bakken. 

    

Kva skal Hareid kommune vere i framtida? Kva mål skal vi strekke oss etter? Du kan seie di meining allereie no.

  

 I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 vert Detaljregulering med namn Åsen/Engeskardet lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Vinden har natt til tysdag skada konstruksjonane på fotballhallen. Entreprenør er i gang med sikring.

 

  

På grunn av vegarbeid blir Kjøpmannsgata stengt som vist på kartutsnittet fram til torsdag 3. oktober kl 16.   

I førre møte vedtok kommunestyre revisjon av reglementa til dei folkevalde organa i Hareid kommune.

  

Krisesenteret for Sunnmøre inviterer til gratis fagdag for alle interesserte.

   

Søre Sunnmøre løftar i flokk og tek i bruk digital innbyggardialog via Helsenorge.no i haust.

  

Hareid helsestasjon inviterer til gratis kurs som skal hjelpe foreldre til mellom anna å forstå barnet sitt og korleis handtere situasjonar som kan vere utfordrande.

  

Dette var siste ordinære kommunestyremøte i denne perioda.

  

Pårørande til bebuarar på Hadartun og Hareid sjukeheim inviterer til å stifte pårørandeforeining.

  

I Hareid kommune treng vi 70 personer som kan hjelpe til med å samle inn pengar til CARE sitt arbeid for kvinner sine rettar.

 

 

 

Kor mykje skal ordføraren tene? Kven har lov til å bestemme kva i Hareid kommune? Skal Sans få skjenke i Brandal? 

 

 

 

Det er sendt ut heile tre farevarsel for flom, vind og jordras for Hareid kommune

 

 

 

 

Helsestasjonen startar opp eit nytt tilbod til fedre som er heime i pappapermisjon.

 

Her kan de lese heile valstyrets møtebok for kommunevalet 2019.