Aktuelt

I høve bygginga av det nye helsehuset i Hareid sentrum, blir det ope møte for eldrerådet, råd for menneske med nedsett funksjonsevne og ungdomsrådet.

 

Hareid kommune har sendt ut informasjonsmateriell til sjukeheim, fastlegane, skuler, barnehagar med meir om koronaviruset.

 

UKM Ulstein og Hareid og kulturskulane på øya vil gi profesjonell hjelp til ungdom som ønsker å vere med på kultursatsinga som UKM er.

 

Dei siste månadane har sjukeheimen fått hyppig barnebesøk – og fleire skal det bli – takka vere pårørandeforeininga. 

Her er ei oppsummering av sakene som skal opp i kommunestyret 6. februar.

 

Hareid kommune er no i gang med arbeidet med å velje nye meddommarar. Vi ser etter interesserte og interessante personar.

  

Kommunane må gjere radikale grep for å møte mellom anna klimautfordringar, aldrande befolkning og strammare økonomi. Rådmann i Hareid, Ragnhild Velsvik Berge, er med i råd som skal finne løysingar.

Har du eit barn som skal begynne på skulen til hausten, er det snart tid for innskriving. 

Vi vil ha med reiselivsbedrifter, kulturnæringa, gründerar og personar som vil starta kommersiell reiselivsverksemd til verkstadsamling for  å utvikle og forbetre reiselivet i regionen.

 

Her er ei oppsummering av saken som skal opp i neste møte i formannskapet.

 

Ei mengd idear og synspunkt kom fram då folk frå Hareid og Ulstein kom saman for å diskutere reiseliv 14. januar.

  

Dei fem kommunane på Ytre Søre har gått saman i ei reiselivsatsing. Tysdag blei det halde eit innleiande folkemøte.  

Har du barn og ønskjer at barnet ditt skal få plass i barnehage frå hausten 2020 eller våren 2021? Hugs å søke innan 1. mars.

 

Målet er å gjere Hareid til eit nasjonalt senter for testing av sjølvgåande fartøy.

 

No kan du få viktige nyheiter frå Hareid kommune rett i innboksen din.

 

Har du ikkje fått det med deg, seier du. Ja, då må du lese denne artikkelen.

Hareids-votten var ein del av hovudpremien i kommunen sin julekalender. Vann du ikkje? Ikkje fortvil, her er oppskrifta.

 

Den internasjonale morsmålsdagen vart erklært av UNESCO i 1999, og har blitt markert 21. februar kvart år sidan.

  

Ein god nyheit inn i jula: Kommunen sin forsikring dekker personlege tap etter brannen på Hareid skule.

 

Hareid kommune har dessverre ikkje moglegheit til å levere ut strøsand til private.