Aktuelt

Det er ikkje farleg å bade i sjøen, men ein bør ikkje leike/bade i bekkane som renn over stranda.

 

 

Siste to vekene har det strøyma på med ekstra mange leseglade born til biblioteket. Det betyr at Sommarles er i gong! Klarar vi å slå rekorden frå i fjor?

Formannskapet vedtok tysdag 11. juni å utvide minimum vegbredde frå 3,5 meter til 4 meter.

Både Reina og Røysetvegen skal få nytt dekke. Då må vegane stengast medan asfalten blir lagt.

 

Botnfrådrag på eigedomsskatten, innbyggarforslag mot vindkraft, resultata frå innbyggarundersøkinga og budsjettrevisjon er blant sakene som står på agendaen.

 

Har du vore på flyttefot dei siste åra bør du sjekke om du er folkeregistrert i Hareid. Det er den folkeregistrerte adressa per 30. juni som avgjer kvar du kan røyste ved kommunevalet i haust.

Vi er heilt i slutten av planlegginga av parken. Før vi sender teikningane ut på anbod, vil vi høyre med dykk ein siste gong.

 

Vi har allereie starta med å peike ut områder vi vil prioritere å forbetre. Denne og neste veke vil resultatet for innbyggarundersøkinga bli presentert for politikarane i hovedutvala, formannskapet og kommunestyret.

Ordførar Anders Riise tok fyrste spadetak for å klargjere tomta for bygging av ny fotballhall. Sjå video.

Er du handlekraftig, kreativ og analytisk, kan du få ein jobb som er spennande, viktig og har stor innverknad på korleis Hareid kommune skal drivast.

Jonsokaftan nærmar seg. For å ha kontroll med omfanget av jonsokbål, skal plassering og kontaktpersonar med e-postadresser og mobiltelefonnummer, meldast til Hareid og Ulstein brannvesen skriftleg. 

11. juni skal administrasjonen tilbake til rådhuset. Denne dagen vil servicetorget halde stengd.

Onsdag 29. mai, blei vatnet stengd i Gamle Brandalsvegen for å kople på ny vassledning. Vatnet vil vere vekke eit stykke utover ettermiddagen og tidleg kveld. Tidspunktet vil variere frå hus til hus, alt etter kvar det er på strekninga.

I arbeidet med å informere bebuarane har det skjedd fleire store glippar. Det ber vi om orsaking for.

Det kom inn over 100 innspel kom til trafikktryggingsplanen. 77 av dei frå Facebook.

Den nye vassledninga som er lagd Gamle Brandalsvegen/Teigen skal klargjerast. I samband med det vil vegen vere stengd frå måndag 27. mai og ei veke.

Valstyret i Hareid kommune har godkjent listene som stiller til val ved kommunestyrevalet i haust.

Torsdag 23. mai skal kommunestyret ta stilling om dei vil gå vidare med innbyggarforslaget om hundepark på Geilane.

Vi har byta sak- og arkivsystem. Innsynsløysinga vår fungerer ikkje slik den skal. Du kan mellombels lese møtedokument og postliste her.

Sjå kva som skjer i alle krinsane på 17. mai her.

Varsel om oppstart planarbeid for detaljregulering med konsekvensutredning for Risneset.