Aktuelt

Lærarane i grunnskulen har no fått god opplæring i korleis ein nyttar digitale verkty i undervisninga.

  

Nyvald ordførar Bernt Brandal ønsker å bli betre kjend med innbyggarane i kommunen. Laurdag 9. november kan du møte han på Bigsetmessa til ein uformell prat.

Det er mange dyktige fotografar i Hareid kommune og det er mange fine motiv. Kombinasjonen av desse er flotte bilete. Dei vil vi gjerne vise fram!

Tysdag blei det sendt ut brev til brukarar, og deira pårørande, av heimehjelp og matombering. Vedlagt låg dessverre ei liste over alle som fekk brevet.

  

  

Dei som får heimehjelp eller matombering, eller dei som har fullmakt frå desse, kan nå kommunisere digitalt med dei tilsette.

  

Denne veka (44)  kjem asfalten på nesten heile gata og det eine fortauet.

  

Ungdom, eldre og personer med nedsett funksjonsevne har eigne råd som no skal veljast på nytt.

   

Hareid kommunestyre ville vente til ordinær budsjetthandsaming med å eventuelt løyve meir pengar til parken i sentrum. Les også om alle dei andre politiske sakene som blei handsama i kommunestyremøtet 24. oktober.

  

Sjå kven nyvald ordførar Bernt Brandal får med seg på laget.

  

Varsel til alle heimar i Sjustjernakommunane som nyttar foreldreappen Tieto Edu.

  

Dei har nemleg gått til anskaffing av 10 hundeposestativ som skal plasserast rundt omkring i kommunen der eg og mine firbeinte vener likar å gå på tur.

Er du gravid, over 65 år, har anna sjukdom, er helsepersonell, bur med personar med nedsett immunforsvar eller svinerøkter? Då bør du nytte moglegheita til å vaksinere deg.

  

Tunellen vil vere open på faste tidspunkt i døgnet.

 

 

 

I snitt ga kvar innbyggar i Hareid kommune 79 kroner til TV-aksjonen. Takk til alle som ga, alle som bar bøsser og andre som bidro til det flotte resultatet.

  

I morgon skal kommunestyret skal ta stilling til om kommunen skal ta opp meir lån til å fullfinansiere parken i sentrum.
  

Tysdag 22. oktober skal ein fylle rundt grunnmuren på helsehuset. Ein må derfor rekne med litt ventetid.

  

Fyrstkomande torsdag er det fyrste kommunestyremøte i ny periode. Då skal mellom anna ordføraren bli vald.

 Hareid skule har tradisjonelt greidd å samle inn mykje pengar til TV-aksjonen og med det vore ein stor bidragsytar til at Hareid kommune ofte har kome ut med svært gode gjevarresultat.

  Vegen må hevast/senkast til rett nivå før ny asfalt kjem.

Hareid legesenter er stengt grunne sentralbordskifte og interne kurs 17. oktober. Kontakt Ulstein legesenter på 70 01 89 89 viss du har behov for legehjelp denne dagen.