Aktuelt

Entreprenør planlegg asfaltering på Røysetvegen fyrste veka i juli.

 

 

 

Prøvene frå sjøen på Overåsanden syner at det er heilt trygt å bade der.

 

 

 

Det står framleis igjen ein del arbeid før miljøgata blir ferdig.

 

 

 

Arbeidet med å utbetre Engeskard/Almetunellen startar opp over sommaren, nærare bestemt 26. august.

 

 

 

 

Tysdag 18. juni reiste førskulebarna på avslutningstur til Hakallegarden. Dette er ein årleg tradisjon dei kommunale barnehagane har.

 

 

 

 

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019. 

 

 

 

Dersom du på grunn av sjukdom eller uførheit ikkje kan oppsøke vallokale eller førehandsrøyste, er det mogleg å få røyste heime.

 

 

 

Allereie måndag 1. juli kan du tidlegrøyste i kommune- og fylkestingsvalet.

 

 

 

Forbetringa frå førre undersøking er ut over det som er normalt, skriv KS som har evaluert Hareid.

 

 

 

Det har vore eit stort fokus på drikkevatn og kvaliteten på drikkevatnet dei siste vekene.  Vi ønskjer difor å informere innbyggjarane litt om korleis Hareid kommune jobbar med å gi innbyggjarane reint og trygt drikkevatn.

 

 

 

I samband med utbetring av Engeskardtunellen inviterer Hareid kommune til folkemøte.

 

 

 

 

 

Hareid kulturskule har eit nytt tilbod til hausten: musikkproduksjon. Lærar Svenning Veiseth vil undervise innanfor fleire sjangrar og stilartar for å stimulere kreativiteten hos elevane.

 

I samband med dreneringsarbeid ved Brandal friskule, vil Skulevegen bli stengd frå måndag 24. juni.

Utvida varsel om oppstart av planarbeid og forhandlingar om utbyggingsavtale vedk. «Detaljregulering for Brekkane» i Hareid kommune - planID: 20180002.

Hareid kommune treng folk som kan gjere ein viktig jobb for lokaldemokratiet.

Det er ikkje farleg å bade i sjøen, men ein bør ikkje leike/bade i bekkane som renn over stranda.

 

 

Siste to vekene har det strøyma på med ekstra mange leseglade born til biblioteket. Det betyr at Sommarles er i gong! Klarar vi å slå rekorden frå i fjor?

Formannskapet vedtok tysdag 11. juni å utvide minimum vegbredde frå 3,5 meter til 4 meter.

Både Reina og Røysetvegen skal få nytt dekke. Då må vegane stengast medan asfalten blir lagt.