Aktuelt

Vi er glade for å opne skulane, sjølv om ikkje alt blir som vanleg.

  

Hareid kommune tok i bruk digital innbyggardialog hausten 2019 for tenestene praktisk bistand og matombering. No utvidar kommunen tilbodet til også å gjelde helsetenester i heim (heimesjukepleie).

 

Koronakrisa gjer at vi kan få eit stort vikarbehov i skule og barnehage. For å vere i forkant, ber vi interesserte om å melde seg allereie no.

 

Tusenårsplassen i Hareid sentrum er startpunktet for arbeidet som skal gå heilt til Loket.

  

Fram til 1. mai skal alle gater og vegar kostast. Då håper vi du kan parkere bilen slik at traktorane kjem til.

  

For å vere i forkant av uønska hendingar, vil politiet bli varsla om hendingar og situasjonar som er knytt til koronatiltak.

 

Vi gler oss til å ønske barna i dei kommunale barnehagane velkomne tysdag 21. april!

 

Det er ingenting anna som skal i do. Denne regelen er ekstra viktig no under koronakrisa.

 

Søknadsfristen for å melde ditt barn inn på SFO er sett til 10. mai.

 

Biblioteket er framleis stengt, men du kan tinge deg bøker og andre media og hente det utanfor inngangen til biblioteket til avtalt tid.

 

I dag kom det nye retningslinjer frå regjeringa om opning av skular og barnehagar. Uavhengig av dette blir det planleggingsdag tysdag 14. april.

 

14. april kan frivillige lag og organisasjonar søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.

 

Takka vere Sparebanken Møre kan Gudbjørg og Norlaug sjå kvarandre til tross for besøksforbud ved sjukeheimen.

 

Hareid kommune legg stor vekt på å avgrense spreiinga av koronaviruset. Samstundes er vi opptatt av god folkehelse, og ønsker at våre innbyggarar er i fysisk aktivitet. Derfor har kriseleiing opna for avgrensa bruk av banene og leikeplassane våre.

 

Biblioteket er framleis stengt, men no kan du tinge deg bøker og andre media og hente det utanfor biblioteket. Bøkene vert putta i posar og kan hentast til avtalt tid.

 

Hareid kommune er svært takksam for å få restlageret av puter og rullestolar frå Vital Base.

 

Denne veka starta arbeidet med å klargjere den store parkeringsplassen på baksida av Kjøpmannsgata.

 

Nav har kapasitetsutfordringar på grunn av koronakrisa.

 

Formannskapet i Hareid kommune var samrøystes i å oppheve karantenen for tilreisande utanfor Møre og Romsdal. Dei oppfordrar likevel innbyggarar og tilreisande om å ta alle forholdsreglar for å unngå smittespreiing.