Hareid kommune er i gong med å kartlegge små og store område som blir nytta til friluftsliv. Dette arbeidet er viktig for å kunne ivareta og utvikle areal for friluftsliv, også for framtidige generasjonar. For at kartlegginga over friluftsområda i Hareid skal bli best mogleg treng vi no di hjelp!

 

Autopass på ferga, arbeidsbåt til hamna og tilskot for tilknytning til kommunalt vass- og avløpsnett er nokre av sakene som skal opp i møtet.

Oppdatert: Arbeidet held fram inn i mars månad.

Impact Solutions skal teste utstyr på Rolls Royce’ industriområde i Hjørungavåg i januar og februar.

Sjølv om dei går på skule for å lære norsk, er morsmålet det viktigaste språket for dei som går på Ressurssenteret. Då er det på sin plass å feire morsmålsdagen.

Lurer du på korleis reguleringsplanen ser ut der du bur? Eller kor djupt det er rett utanfor brygga? No har vi samla fleire viktige kart over Hareid på ein stad.

Saman med dei andre kommunane på Ytre Søre Sunnmøre, NTNU og Runde miljøsenter har Hareid fått 3 millionar til mellom anna å forske på kva områder som er best egna for havbruk.

Denne veka har Biset skule hatt Bokveke. Dette har blitt ein årleg tradisjon, som skulen gjennomfører veka før vinterferien.

Det er ein av sakene som skal opp i møtet Næring- og miljøutvalet 26. februar.

Hareid Musikk- og kulturskule hadde onsdag 20. februar ferskingkonsert.

Møtet er avlyst grunna få saker på sakskartet.