Tilråding og politiske vedtak2019_2022_endelegvedteke181213-1
Tilråding og politiske vedtak gjort av kommunestyret 13. desember 2018.
 
Hareid by night 1

Det er BKK som har ansvaret for veglysa i Hareid kommune. 

Helsehustomta før byggestart 1

– Eg er svært glad, seier ordførar Anders Riise som fekk fylkestinget med på at distriktstannklinikken skal ligge på Hareid.

Nebras Elsamour  1

–  Snakk med meg, står det på jakkemerket til Nebras Elsamour. Den beste måten å lære eit nytt språk på er å bruke det. Derfor vil flykningar i språkpraksis snakke med nettopp deg.

Beredskapsbrosjyre DSB 1

No skal alle i Hareid ha fått ei viktig brosjyre om eigenberedskap i posten.

Norsk_stemmebod (1)

9. september er det kommunestyreval. Allereie no bør parti og andre som ønsker å stille liste til valet, førebu seg.

Kartet viser kvar utsleppsledningane skal leggast

Måndag 03.12 vil Hareid kommune begynne med bygging av nye utsleppsleidningar for avløp i Brandal.

 

2018 folkemøte budsjett (2)

Onsdag kveld var det samla om lag 90 personar til folkemøte om budsjett- og økonomiplan for Hareid kommune.

Samarbeid mellom skule og kyrkje

I år som alle tidlegare år arrangerer kyrkja i Hareid gudstenste der barnehageborn og skuleborn er særskilt inviterte. I Hareid er det tradisjon for eit godt samarbeid mellom barnehagane, skulane og kyrkja. Ein ny rettleiar frå myndigheitene legg vekt på at elevane skal ha tilbod om gudsteneste, noko skulen og kyrkja har hatt eit samarbeidsmøte om.

Trygg

Dei fire barnehagane i Hareid vil i perioden 26.11 til og  med 07.12 vere med på Trygg Trafikk sin kampanje Sikring av barn i bil 2018.