Aktuelt

Dersom du på grunn av sjukdom eller uførheit ikkje kan oppsøke vallokale eller førehandsrøyste, er det mogleg å få røyste heime.

 

 

 

Allereie måndag 1. juli kan du tidlegrøyste i kommune- og fylkestingsvalet.

 

 

 

Forbetringa frå førre undersøking er ut over det som er normalt, skriv KS som har evaluert Hareid.

 

 

 

Det har vore eit stort fokus på drikkevatn og kvaliteten på drikkevatnet dei siste vekene.  Vi ønskjer difor å informere innbyggjarane litt om korleis Hareid kommune jobbar med å gi innbyggjarane reint og trygt drikkevatn.

 

 

 

I samband med utbetring av Engeskardtunellen inviterer Hareid kommune til folkemøte.

 

 

 

 

 

Hareid kulturskule har eit nytt tilbod til hausten: musikkproduksjon. Lærar Svenning Veiseth vil undervise innanfor fleire sjangrar og stilartar for å stimulere kreativiteten hos elevane.

 

I samband med dreneringsarbeid ved Brandal friskule, vil Skulevegen bli stengd frå måndag 24. juni.

Utvida varsel om oppstart av planarbeid og forhandlingar om utbyggingsavtale vedk. «Detaljregulering for Brekkane» i Hareid kommune - planID: 20180002.

Hareid kommune treng folk som kan gjere ein viktig jobb for lokaldemokratiet.

Det er ikkje farleg å bade i sjøen, men ein bør ikkje leike/bade i bekkane som renn over stranda.

 

 

Siste to vekene har det strøyma på med ekstra mange leseglade born til biblioteket. Det betyr at Sommarles er i gong! Klarar vi å slå rekorden frå i fjor?

Formannskapet vedtok tysdag 11. juni å utvide minimum vegbredde frå 3,5 meter til 4 meter.

Både Reina og Røysetvegen skal få nytt dekke. Då må vegane stengast medan asfalten blir lagt.

 

Botnfrådrag på eigedomsskatten, innbyggarforslag mot vindkraft, resultata frå innbyggarundersøkinga og budsjettrevisjon er blant sakene som står på agendaen.

 

Har du vore på flyttefot dei siste åra bør du sjekke om du er folkeregistrert i Hareid. Det er den folkeregistrerte adressa per 30. juni som avgjer kvar du kan røyste ved kommunevalet i haust.

Vi er heilt i slutten av planlegginga av parken. Før vi sender teikningane ut på anbod, vil vi høyre med dykk ein siste gong.

 

Vi har allereie starta med å peike ut områder vi vil prioritere å forbetre. Denne og neste veke vil resultatet for innbyggarundersøkinga bli presentert for politikarane i hovedutvala, formannskapet og kommunestyret.

Ordførar Anders Riise tok fyrste spadetak for å klargjere tomta for bygging av ny fotballhall. Sjå video.

Er du handlekraftig, kreativ og analytisk, kan du få ein jobb som er spennande, viktig og har stor innverknad på korleis Hareid kommune skal drivast.