Aktuelt

Fylkesmannen har vore på umeldt tilsyn på Hadartun.

Fotballhallen ser ut til å koste meir enn ein fyrst trudde. Derfor ber no byggenemnda kommunestyret om å løyve meir pengar til bygginga.

Valstyret i Hareid kommune skal ha sitt fyrste møtet måndag 8. april. Då skal dei mellom anna ta stilling til om kommunen skal nytte nye vallokale i kommunevalet i haust.

Oppstart av trafikktryggingsplan og ekstra midlar til rehabilitering av kai i Brandal er blant sakene som skal opp i møtet.

I informasjonen som har gått ut til innbyggarane om undersøkinga har det stått at den er for dei over 18 år. Vi har kome fram til at også dei som fyller 18 i 2019 skal få svare.

Måndag 1. april blei Rolls Royce ein del av Kongsberg-gruppa.

Det er no mogleg å søkje om plass i SFO ved skulane i Hareid til hausten.

Nedste del av Skogvegen skal asfalterast. Før det blir gjort, skal røyra i bakken fiksast.

Her er dei foreløpige listene til kommunevalet 2019. Dei vil bli endeleg godkjent av valstyret i løpet av mai.

Det vert med dette varsla oppstart av arbeidet med trafikktryggingsplan for Hareid kommune.

Merknadsfrist 11.05.19

Den kjende psykologen var henta til Hareid for å styrke barnehagane og gjere dei tilsette til betre omsorgspersonar.

Barna ved dei fire barnehagane i Hareid kommune fekk stimulert nysgjerrigheita si under Barnehagedagen 2019. Temaet var for dagen var «Eg lurar på…».

Kommunestyret handsama mellom anna avhending av Brandal hamn, miljøfyrtårnsertifisering og tilskotsordning for tilknyting til offentleg vatn og avlaup.

Juryane for scene og kunst hadde ei utfordrande oppgåve med å velje ut kven som skal representere Ulstein og Hareid under fylkesfestivalen i Kristiansund 3.-5.mai.

Runa Mork ønsker seg hundepark på Hareid. Ved å samle inn meir enn 103 underskrifter har ho gjort at politikarane pliktar å ta stilling til ønsket hennar.

Plan for sykkelparkering, tilskot for å knyte seg til offentleg vatn og avlaup, avhendig av Brandal fiskerihamn og kommunesamarbeid er nokre av sakene som skal opp.

Det er no sendt ut skriftleg melding til dei som har fått plass ved kommunal og privat barnehage i Hareid. 

Hareid kommune brukar varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggarar i kommunen ved hendingar som krev rask informasjon. Vi varslar på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post. 

På grunn av tekniske problem med søknadsskjemaet tidlegare i veka, har vi utvida søknadsfristen tysdag 5. mars.

Hareid kommune er i gong med å kartlegge små og store område som blir nytta til friluftsliv. Dette arbeidet er viktig for å kunne ivareta og utvikle areal for friluftsliv, også for framtidige generasjonar. For at kartlegginga over friluftsområda i Hareid skal bli best mogleg treng vi no di hjelp!