Aktuelt

Jonsokaftan nærmar seg. For å ha kontroll med omfanget av jonsokbål, skal plassering og kontaktpersonar med e-postadresser og mobiltelefonnummer, meldast til Hareid og Ulstein brannvesen skriftleg. 

11. juni skal administrasjonen tilbake til rådhuset. Denne dagen vil servicetorget halde stengd.

Onsdag 29. mai, blei vatnet stengd i Gamle Brandalsvegen for å kople på ny vassledning. Vatnet vil vere vekke eit stykke utover ettermiddagen og tidleg kveld. Tidspunktet vil variere frå hus til hus, alt etter kvar det er på strekninga.

I arbeidet med å informere bebuarane har det skjedd fleire store glippar. Det ber vi om orsaking for.

Det kom inn over 100 innspel kom til trafikktryggingsplanen. 77 av dei frå Facebook.

Den nye vassledninga som er lagd Gamle Brandalsvegen/Teigen skal klargjerast. I samband med det vil vegen vere stengd frå måndag 27. mai og ei veke.

Valstyret i Hareid kommune har godkjent listene som stiller til val ved kommunestyrevalet i haust.

Torsdag 23. mai skal kommunestyret ta stilling om dei vil gå vidare med innbyggarforslaget om hundepark på Geilane.

Vi har byta sak- og arkivsystem. Innsynsløysinga vår fungerer ikkje slik den skal. Du kan mellombels lese møtedokument og postliste her.

Sjå kva som skjer i alle krinsane på 17. mai her.

Varsel om oppstart planarbeid for detaljregulering med konsekvensutredning for Risneset.

Tala frå hjorteellinga er klare. Totalt blei det talt 463 hjort i Hareid kommune dei to telledagane. Det er eit av dei høgste tale dei siste åra.

No blir Røysetvegen stengt i ein kort periode og i veke 24 startar asfalteringa på delar av vegen.

Her finn du informasjon om korleis du kan takke ja til plassen.

Les referatet frå Ungdomsrådet sitt møte den 7. mai 2019.

Jazzballett, piano, trekkspel, song, slagverk, visuell kunst, saksofon eller gitar. Det er berre nokon av faga du kan ta på Kulturskulen.

Det gamle bruelementet på Kaldhol bru blei fjerna måndag kveld. I dag blei dei nye heist på plass.

 

Vi vil ha din hjelp til å gjere det tryggare for born og unge å ferdast i Hareid-trafikken.

Helsehuset får ny fasade og nye naboar.

Oppdatert: Arbeidet held fram inn i mai månad.

Impact Solutions skal teste utstyr på Rolls Royce’ industriområde i Hjørungavåg i januar og februar.

Nye takstsoner for buss, økonomirapportering, kartlegging av friluftsområder og val av kryssløysing ved Engeskardtunellen er blant sakene som skal opp i møtet.