Aktuelt

Municipal and county council elections 2019 will be held on Monday 9th of September 2019.

 

 

 

Kryss, slengarar og røystetillegg. Det er litt forskjellige reglar for kommunestyre- og fylkestingsvalet.

 

 

 

Viss har sagt ja til banken at den automatisk skal opprette efaktura, må du passe på viss du betalar reikningar for andre.

 

 

 

Det er varsla endringar i vilkår og handsaming av søknadar om tilskot til idretttsanlegg. Med bakgrunn i dette, vil ny søknadsrunde opne den 1. september 2019.

 

 

 

Sjå video frå dei flotte sommardagane vi har hatt i 2019.

 

 

 

Vi vil oppmode syklistar og gåande som skal til Overåsanden om å nytte gamlevegen.

 

 

 

Valstyret i Hareid har no lagt ut manntalet til kommune- og fylkestingsvalet i haust til offentleg ettersyn.

 

 

 

Det har dei siste dagane vore fokus på saker om forureining i Hareid kommune. I samband med den siste tids avisoppslag ønskjer vi å kome med ei uttale om korleis vi jobbar med forureining i kommunen vår.

 

 

 

I samband med utbetring av Engeskardtunnelen må ein avklare når det er behov for trafikkavvikling i tunnelen.

 

 

12. - 22. juli tek ordførar Anders Riise ferie. Annika Brandal blir sette-ordførar i denne perioda.

 

Brygga på Ovrasanden vart stygt skada i ein storm i vinter. Det vil teke lengre tid å få reparert den enn berekna. Brygga vil diverre ikkje vere klar til å leggast ut igjen før tidligast august.

 

 

 

3.juli var representantar i politrådet i det interkommunale SLT samarbeidet mellom Hareid og Ulstein kommune på statsrådbesøk på Politihuset i Ålesund og møtte Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

Det er behov for å kople seg på eksisterande rør som ligg midt i gata og vi må difor stenge Kjøpmannsgata ved Trådkråa for gjennomkøyring i morgon.

 

 

 

 


 

 

Hareid kommune har etter oppussinga av rådhuset nokre arkivskap til overs som vi gir vekk mot henting

Entreprenør planlegg asfaltering på Røysetvegen fyrste veka i juli.

 

 

 

Prøvene frå sjøen på Overåsanden syner at det er heilt trygt å bade der.

 

 

 

Det står framleis igjen ein del arbeid før miljøgata blir ferdig.

 

 

 

Arbeidet med å utbetre Engeskard/Almetunellen startar opp over sommaren, nærare bestemt 26. august.

 

 

 

 

Tysdag 18. juni reiste førskulebarna på avslutningstur til Hakallegarden. Dette er ein årleg tradisjon dei kommunale barnehagane har.

 

 

 

 

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019.