Aktuelt

Hareid kommune brukar varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggarar i kommunen ved hendingar som krev rask informasjon. Vi varslar på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post. 

Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO så lenge tilbodet er stengd grunna koronautbrotet. Vi arbeider også med løysing for utsett betaling av kommunale avgifter.

 

Oppdatert 18.03 10:00

Her legg vi ut informasjon som er relevant for næringslivet under koronakrisa.

Nylege oppdateringar:

  • presisering av dispensasjonsmoglegheiter
  • meir info frå Nav

 

Hareid legesenter er no delt i to. Vi har oppretta eit eige infeksjonsvavdeling der alle personar med luftvegsinfeksjonar/febersjukdom skal bli vurdert.

 

Personar som reknast som samfunnskritisk personell kan få dispensasjon frå karantenereglar og moglegheit for barnehage eller skuleplass for sine barn.

Del med vener, familie og andre som ikkje har norsk som morsmål.

Share with friends, family and others that doesn't have Norwegian as mother tounge.

Har du helsefagleg utdanning eller –erfaring, men jobbar med anna i dag? Då ønsker vi å høyre frå deg.

 

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen på barnehage-, skule- og flyktningtenestene våre med meir. 

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen på helse- og omsorgstenestene våre.

 

- Eg trur dette er starten på eit nytt Hareid, sa ordførar Bernt Brandal under kranselaget.

 

Alkoholpolitisk handlingsplan er ein av sakene som skal opp i kommunestyret 12. mars.

 

Fagpanelet for scene og kunst hadde ei utfordrande oppgåve med å velje ut kven som skal nominerast frå Hareid og Ulstein til fylkesfestivalen.

 

I eit halvt år har elevane ved Hareid ungdomsskule fått gratis frukost på skulen. – Ein suksess, seier rektor. Sjå video.

  

Formannskapet ber Kystverket om å få fiskerihamna i Hareid i staden for å betale for ho. Les om denne saka og dei andre vedtaka som blei gjort i formannskapet 2. mars.

 

Barnehage og skule skal dei neste to åra drive utviklingsprosjekt saman. Satsinga heiter inkluderande barnehage- og skulemiljø og er ei nasjonal satsing.

 

Har du planar om å starte for deg sjølv, eller har du akkurat starta opp eiga verksemd? Då kan dette vere eit arrangement du kan ha nytte av.

 

Denne artikkelen vil bli kontinuerlig oppdatert med siste nytt og anna viktig informasjon om koronaviruset. 

      

Biskopen møtte kommuneleiinga i samband med visitasen.

 

Skal Hareid kommmune kjøpe fiskerihamna i Brandal? Dette er ei av sakene som skal opp i formannskapet 2. mars.

 

  Bli med på tur i nærområdet.