Aktuelt

Her finn du informasjon om korleis du kan takke ja til plassen.

Les referatet frå Ungdomsrådet sitt møte den 7. mai 2019.

Jazzballett, piano, trekkspel, song, slagverk, visuell kunst, saksofon eller gitar. Det er berre nokon av faga du kan ta på Kulturskulen.

Det gamle bruelementet på Kaldhol bru blei fjerna måndag kveld. I dag blei dei nye heist på plass.

 

Vi vil ha din hjelp til å gjere det tryggare for born og unge å ferdast i Hareid-trafikken.

Helsehuset får ny fasade og nye naboar.

Oppdatert: Arbeidet held fram inn i mai månad.

Impact Solutions skal teste utstyr på Rolls Royce’ industriområde i Hjørungavåg i januar og februar.

Nye takstsoner for buss, økonomirapportering, kartlegging av friluftsområder og val av kryssløysing ved Engeskardtunellen er blant sakene som skal opp i møtet.

Levekårsutvalet har bestemt at sju organisasjonar og lag får kulturmidlar våren 2019.

No startar feiesesongen. Er du klar?

Det fine veret har ført til at det er svært tørt i fleire område i kommunen, som i store delar av landet.

Har du lyst til å gjere ein innsats for å rydde i nærmiljøet? Her kjem oppskrifta!

Sjå kven som har søkt og kven administrasjonen meiner bør få pengar.

Resultatet vil bli lagt fram for innbyggarar og politikarar.

Hareid kommune prøver ut eit nytt førehandsrøystelokale i kommunevalet.

Valstyret vedtok rett før påske at skulane skal nyttast som vallokale i krinsane.

Hareid kommune har fått søknaden frå Fjord 1 om batteribygg. Næring- og miljøutvalet skal handsame saka rett etter påske.

Kommunestyret vedtok 11. april å utvide ramma til ny fotballhall til 29,5 millionar.

Vi har fått mange meldingar om at vinter og ver har laga hol i vegane våre. Sidan asfaltverka har vore vinterstengt, har vi ikkje kunne starte reparasjon før no.

Dette er sannsynlegvis den mest omfattande og oversiktlige samlinga av informasjon kring jordmor-, helsestasjon- og skulehelsetenesta i Noreg!