Miljøgateprosjektet vert starta denne veka. I fyrste omgang blir det utført grunnarbeid frå rundkjøringa ved bedehuset og vidare inn i Kjøpmannsgata.

Ønsker du deg læreplass? Eller kjenner du nokon som ønsker å bli lærling og ta eit fagbrev?

Takka vere ei handsrekning frå Frøy Vest Rederi og Mowi, er flytebrygga på Overåsanden no trygt fortøyd på Hareid hamn.

Tilsetting av ny kommunalsjef, klage frå Fylkesmannen på dispensasjon frå kommuneplan, nye vedtekter til Ungdomsrådet og effektiviseringsutval er nokre av sakane som skal opp på møtet.

Barn lærer best når dei har det kjekt. So kvifor ikkje ta han heilt ut og gjere skuledagen til ein fest?

NAV har gitt Hareid kommune melding om at dei skal leige meir kontor i det nye Helsehuset. ­

Hareid kommune skal, saman med kommunane på Søre Sunnmøre, frå barnehageopptaket 2019 ta i bruk eit nytt opptaksprogram.

Opptaket til SFO for skuleåret 2019/2020 har starta.

4. februar 2019 blir det innskriving av nye førsteklassingar ved barneskulane i Hareid kommune.

 

Ansvarlig vertskap er et kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad/utestad med bevilling til å skjenke alkohol.