Tastatur

Portalen for påmelding til norskprøver i veke 48-49 er no open. Siste frist for påmelding for privatistar er fredag 2.november kl. 15.00.

Statens strålevern informerar om at det frå 1. november kjem jodtablettar til sal på alle apotek. Myndigheitene anbefalar at alle under 40 år, gravide, ammande og dei med heimebuande born kjøper tablettar for heimelagring.

44680212954_857debf9ea_z

DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap) og Oslo Kommune har i samarbeid utarbeida ei kampanje som har som målsetjing å betre folks eigenberedskap. Kampanja fokuserer på kva enkeltpersonar bør ha tenkt gjennom dersom til dømes straumen vert borte i fleire dagar, mobilnettet sluttar å fungere, vatnet er avstengt eller det vert vanskeleg å få tak i nødvendige varer. Har du tenkt over kva du treng for å kunne klare deg sjølv i heimen din i tre dagar dersom dette skjer?  

 

Hareid ungdomsskule

Kvart år ligg det ei viss spenning i nasjonale prøver. Korleis ligg skulen i Hareid i  høve til andre skular i fylket og landet, men ikkje minst - har den einskilde elev hatt den framgangen vi håper i eiga læring?

Enova Årsrapport 2017 Illustrasjon

Enova gir stønad på kr. 20 000 fram til 31.12.2018 for dei som bytter ut oljefyren.

Ordførar held foredrag på Byggebørsen

 

25. oktober inviterte Næringsforeninga i Ålesundsregionen til «Byggebørsen 2018»- Sunnmøre sin største møteplass for eigedom-, bygg- og anleggsbransjen,samt kommunale beslutningstakara og mynde.

Røysetvegen 1

Arbeid med møteplassar langs Røysetvegen frå Ulsetbakken er tenkt starta opp førstkomande måndag 29.10

Bli bøssebærar 1

Har du tid og lyst til å være bøssebærar søndag klokka 16?

Kjell Elvis 1

Onsdag 31. oktober kl. 12.00 rockar Kjell Elvis Hadartun

Overåsanden 1

Torsdag 18.10 kl. 12-18 vert det marknadsdag