Aktuelt

I snitt ga kvar innbyggar i Hareid kommune 79 kroner til TV-aksjonen. Takk til alle som ga, alle som bar bøsser og andre som bidro til det flotte resultatet.

  

I morgon skal kommunestyret skal ta stilling til om kommunen skal ta opp meir lån til å fullfinansiere parken i sentrum.
  

Tysdag 22. oktober skal ein fylle rundt grunnmuren på helsehuset. Ein må derfor rekne med litt ventetid.

  

Fyrstkomande torsdag er det fyrste kommunestyremøte i ny periode. Då skal mellom anna ordføraren bli vald.

 Hareid skule har tradisjonelt greidd å samle inn mykje pengar til TV-aksjonen og med det vore ein stor bidragsytar til at Hareid kommune ofte har kome ut med svært gode gjevarresultat.

  Vegen må hevast/senkast til rett nivå før ny asfalt kjem.

Hareid legesenter er stengt grunne sentralbordskifte og interne kurs 17. oktober. Kontakt Ulstein legesenter på 70 01 89 89 viss du har behov for legehjelp denne dagen.

  

Hareid kommunestyre vedtok 19. september å sende forskrift om anløpsavgift for Hareid hamneregion på høyring.

Over 55 000 skoleelevar frå heile landet har deltatt i konkurransen Beintøft i år. Til saman har deltakarane reist over éin million bilfrie kilometer. I Møre og Romsdal var det klasse 5A på Hjørungavåg skule som var best.

Her er skissa over kvar det kan kome fartsdumpar på Røysetvegen.  

Vikebladet har feiltolka rådmannen når dei skriv at ny økonomileiar oppdaga at vi hadde mindre pengar enn vi trudde.

  

 

17. oktober blir det kafé og sal av produkt frå lokale kunstnarar i vinterhagen.

  

Tysdag starta demonteringa av fotballhallen. Same kveld ga konstruksjonen etter og raste i bakken. 

    

Kva skal Hareid kommune vere i framtida? Kva mål skal vi strekke oss etter? Du kan seie di meining allereie no.

  

 I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 vert Detaljregulering med namn Åsen/Engeskardet lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Vinden har natt til tysdag skada konstruksjonane på fotballhallen. Entreprenør er i gang med sikring.

 

  

På grunn av vegarbeid blir Kjøpmannsgata stengt som vist på kartutsnittet fram til torsdag 3. oktober kl 16.   

I førre møte vedtok kommunestyre revisjon av reglementa til dei folkevalde organa i Hareid kommune.

  

Krisesenteret for Sunnmøre inviterer til gratis fagdag for alle interesserte.

   

Søre Sunnmøre løftar i flokk og tek i bruk digital innbyggardialog via Helsenorge.no i haust.