Aktuelt

Veit du at at pasientar ikkje skal betale eigendel ved undersøkingar på grunn av mistanke om smitte av covid-19?

 

Frå onsdag 06.05.2020 vil det bli gradvis oppstart av dagsenter for eldre heimebuande. Tilbodet er tilpassa dei gjeldande nasjonale smitteverntiltaka.

 

Her blei mellom anna alkoholpolitisk handlingsplan og heis ved nye Coop-butikken handsaman.

 

Likar du du å synge, spele, danse eller teikne? Då er musikk og kulturskulen plassen!

 

Hareid kommunestyre skal samlast til videomøte torsdag 30. april.

 

Hareid kommune inviterer alle til å bli med på eit digitalt bygdekor til 17. mai-feiringa.

 

17. mai-komiteane og korpsa i Hareid kommune har hatt møte for å koordinere feiringa.

Vi er glade for å opne skulane, sjølv om ikkje alt blir som vanleg.

  

Hareid kommune tok i bruk digital innbyggardialog hausten 2019 for tenestene praktisk bistand og matombering. No utvidar kommunen tilbodet til også å gjelde helsetenester i heim (heimesjukepleie).

 

Koronakrisa gjer at vi kan få eit stort vikarbehov i skule og barnehage. For å vere i forkant, ber vi interesserte om å melde seg allereie no.

 

Tusenårsplassen i Hareid sentrum er startpunktet for arbeidet som skal gå heilt til Loket.

  

Fram til 1. mai skal alle gater og vegar kostast. Då håper vi du kan parkere bilen slik at traktorane kjem til.

  

For å vere i forkant av uønska hendingar, vil politiet bli varsla om hendingar og situasjonar som er knytt til koronatiltak.

 

Vi gler oss til å ønske barna i dei kommunale barnehagane velkomne tysdag 21. april!

 

Det er ingenting anna som skal i do. Denne regelen er ekstra viktig no under koronakrisa.

 

Biblioteket er framleis stengt, men du kan tinge deg bøker og andre media og hente det utanfor inngangen til biblioteket til avtalt tid.

 

I dag kom det nye retningslinjer frå regjeringa om opning av skular og barnehagar. Uavhengig av dette blir det planleggingsdag tysdag 14. april.

 

14. april kan frivillige lag og organisasjonar søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.

 

Takka vere Sparebanken Møre kan Gudbjørg og Norlaug sjå kvarandre til tross for besøksforbud ved sjukeheimen.