Aktuelt

Fotballhallen ser ut til å koste meir enn ein fyrst trudde. Derfor ber no byggenemnda kommunestyret om å løyve meir pengar til bygginga.

Oppstart av trafikktryggingsplan og ekstra midlar til rehabilitering av kai i Brandal er blant sakene som skal opp i møtet.

Kommunestyret handsama mellom anna avhending av Brandal hamn, miljøfyrtårnsertifisering og tilskotsordning for tilknyting til offentleg vatn og avlaup.

Runa Mork ønsker seg hundepark på Hareid. Ved å samle inn meir enn 103 underskrifter har ho gjort at politikarane pliktar å ta stilling til ønsket hennar.

Plan for sykkelparkering, tilskot for å knyte seg til offentleg vatn og avlaup, avhendig av Brandal fiskerihamn og kommunesamarbeid er nokre av sakene som skal opp.

Hareid kommune er i gong med å kartlegge små og store område som blir nytta til friluftsliv. Dette arbeidet er viktig for å kunne ivareta og utvikle areal for friluftsliv, også for framtidige generasjonar. For at kartlegginga over friluftsområda i Hareid skal bli best mogleg treng vi no di hjelp!

 

Autopass på ferga, arbeidsbåt til hamna og tilskot for tilknytning til kommunalt vass- og avløpsnett er nokre av sakene som skal opp i møtet.

Saman med dei andre kommunane på Ytre Søre Sunnmøre, NTNU og Runde miljøsenter har Hareid fått 3 millionar til mellom anna å forske på kva områder som er best egna for havbruk.

Det er ein av sakene som skal opp i møtet Næring- og miljøutvalet 26. februar.

Husk å sjekke kva du kan gjere på eigedommen din. Jo meir du har ordna før du søkjer, jo raskare vil søknadsprosessen gå. Sjå video:

Meir pengar til Hareid sokn og meir pengar til Engeskartunellen er nokre av sakene som skal opp.

Tilsetting av ny kommunalsjef, klage frå Fylkesmannen på dispensasjon frå kommuneplan, nye vedtekter til Ungdomsrådet og effektiviseringsutval er nokre av sakane som skal opp på møtet.

NAV har gitt Hareid kommune melding om at dei skal leige meir kontor i det nye Helsehuset. ­

Med dette melder vi at Hareid kommunestyre i møte 26.10.2017, sak KST PS 70/17, slutthandsama og eigengodkjende reguleringsplan – Detaljregulering for Fremste Teigane 2, PlanID 20160005, med motsegn.

– Eg er svært glad, seier ordførar Anders Riise som fekk fylkestinget med på at distriktstannklinikken skal ligge på Hareid.

– Vi vil ha dine innspel og forslag for å kunne skape ein betre kommune, seier Hareid-ordførar Anders Riise.

Grunna situasjonen vi er i, er det usikkert om det vert arrangert norskprøver i slutten av mai. Vi legg ut informasjon så snart vi veit noko meir.