Aktuelt

NAV har gitt Hareid kommune melding om at dei skal leige meir kontor i det nye Helsehuset. ­

Med dette melder vi at Hareid kommunestyre i møte 26.10.2017, sak KST PS 70/17, slutthandsama og eigengodkjende reguleringsplan – Detaljregulering for Fremste Teigane 2, PlanID 20160005, med motsegn.

– Eg er svært glad, seier ordførar Anders Riise som fekk fylkestinget med på at distriktstannklinikken skal ligge på Hareid.

– Vi vil ha dine innspel og forslag for å kunne skape ein betre kommune, seier Hareid-ordførar Anders Riise.

Grunna situasjonen vi er i, er det usikkert om det vert arrangert norskprøver i slutten av mai. Vi legg ut informasjon så snart vi veit noko meir.

Statens strålevern informerar om at det frå 1. november kjem jodtablettar til sal på alle apotek. Myndigheitene anbefalar at alle under 40 år, gravide, ammande og dei med heimebuande born kjøper tablettar for heimelagring.

DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap) og Oslo Kommune har i samarbeid utarbeida ei kampanje som har som målsetjing å betre folks eigenberedskap. Kampanja fokuserer på kva enkeltpersonar bør ha tenkt gjennom dersom til dømes straumen vert borte i fleire dagar, mobilnettet sluttar å fungere, vatnet er avstengt eller det vert vanskeleg å få tak i nødvendige varer. Har du tenkt over kva du treng for å kunne klare deg sjølv i heimen din i tre dagar dersom dette skjer?  

 

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for å skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.