Aktuelt

Del med vener, familie og andre som ikkje har norsk som morsmål.

Share with friends, family and others that doesn't have Norwegian as mother tounge.

- Eg trur dette er starten på eit nytt Hareid, sa ordførar Bernt Brandal under kranselaget.

 

Alkoholpolitisk handlingsplan er ein av sakene som skal opp i kommunestyret 12. mars.

 

Formannskapet ber Kystverket om å få fiskerihamna i Hareid i staden for å betale for ho. Les om denne saka og dei andre vedtaka som blei gjort i formannskapet 2. mars.

 

Barnehage og skule skal dei neste to åra drive utviklingsprosjekt saman. Satsinga heiter inkluderande barnehage- og skulemiljø og er ei nasjonal satsing.

 

Biskopen møtte kommuneleiinga i samband med visitasen.

 

Skal Hareid kommmune kjøpe fiskerihamna i Brandal? Dette er ei av sakene som skal opp i formannskapet 2. mars.

 

Medverknadsråda var samla for felles presentasjon og innspelsmøte om helsehuset.

Hareid kommune fekk to pålegg som no er retta opp.

 

Eit stort fleirtal av dei som svarte på undersøkinga om kommunikasjon, meiner dei får den informasjonen dei treng frå Hareid kommune.

 

På sakskartet stod mellom anna orientering frå Søre Sunnmøre Reinhaldsverk og kommunalsjefane. Den mest omfattande saka var delegasjonsreglementet.

 

I høve bygginga av det nye helsehuset i Hareid sentrum, blir det ope møte for eldrerådet, råd for menneske med nedsett funksjonsevne og ungdomsrådet.

 

UKM Ulstein og Hareid og kulturskulane på øya vil gi profesjonell hjelp til ungdom som ønsker å vere med på kultursatsinga som UKM er.

 

Her er ei oppsummering av sakene som skal opp i kommunestyret 6. februar.

 

Kommunane må gjere radikale grep for å møte mellom anna klimautfordringar, aldrande befolkning og strammare økonomi. Rådmann i Hareid, Ragnhild Velsvik Berge, er med i råd som skal finne løysingar.

Her er ei oppsummering av saken som skal opp i neste møte i formannskapet.

 

Ei mengd idear og synspunkt kom fram då folk frå Hareid og Ulstein kom saman for å diskutere reiseliv 14. januar.

  

Dei fem kommunane på Ytre Søre har gått saman i ei reiselivsatsing. Tysdag blei det halde eit innleiande folkemøte.  

Målet er å gjere Hareid til eit nasjonalt senter for testing av sjølvgåande fartøy.

 

No kan du få viktige nyheiter frå Hareid kommune rett i innboksen din.