Aktuelt

Saman med Hareid kommune inviterer vi til bassengtrening for gravide. Det kostar ikkje ei krone, men hugs å melde ifrå om at du deltek! 

 

 

 

Har du ungdom i hus, eller er nysgjerrig sjølv? No treff du helsesjukepleiar i kommunen på Snapchat. 

 

 

 

Her er digital utgåve av partiprogramma til alle som stiller liste til kommunevalet i Hareid kommune.

 

 

 

Vassbrotet er lokalisert og vil bli fiksa i løpet av tidleg kveld.

 

 

 

Frå og med dette skuleåret vil skulane og barnehagane ta i bruk ein app for å kommunisere med foreldara.

 

 

 

Her får de info om kvar elevane ved dei forskjellige skulane skal møte opp.

 

 

 

I veke 33 startar arbeidet med å renovere leidningsnettet i Murabrauta i Brandal.

 

 

 

På grunn av kutt i budsjettet har ikkje Hareid kommune ressursar til å klippe kommunalt gras so ofte som ønskeleg.

 

 

 

Rådhuset har ope for førehandsrøysting alle kvardagar fram til og med 6. september frå 9-15.

 

 

 

Kryss, slengarar og røystetillegg. Det er litt forskjellige reglar for kommunestyre- og fylkestingsvalet.

 

 

 

Viss har sagt ja til banken at den automatisk skal opprette efaktura, må du passe på viss du betalar reikningar for andre.

 

 

 

Det er varsla endringar i vilkår og handsaming av søknadar om tilskot til idretttsanlegg. Med bakgrunn i dette, vil ny søknadsrunde opne den 1. september 2019.

 

 

 

Sjå video frå dei flotte sommardagane vi har hatt i 2019.

 

 

 

Vi vil oppmode syklistar og gåande som skal til Overåsanden om å nytte gamlevegen.

 

 

 

Valstyret i Hareid har no lagt ut manntalet til kommune- og fylkestingsvalet i haust til offentleg ettersyn.

 

 

 

Det har dei siste dagane vore fokus på saker om forureining i Hareid kommune. I samband med den siste tids avisoppslag ønskjer vi å kome med ei uttale om korleis vi jobbar med forureining i kommunen vår.

 

 

 

I samband med utbetring av Engeskardtunnelen må ein avklare når det er behov for trafikkavvikling i tunnelen.

 

 

12. - 22. juli tek ordførar Anders Riise ferie. Annika Brandal blir sette-ordførar i denne perioda.

 

Brygga på Ovrasanden vart stygt skada i ein storm i vinter. Det vil teke lengre tid å få reparert den enn berekna. Brygga vil diverre ikkje vere klar til å leggast ut igjen før tidligast august.

 

 

 

3.juli var representantar i politrådet i det interkommunale SLT samarbeidet mellom Hareid og Ulstein kommune på statsrådbesøk på Politihuset i Ålesund og møtte Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.