Aktuelt

Sjå video frå dei flotte sommardagane vi har hatt i 2019.

 

 

 

Prøvene frå sjøen på Overåsanden syner at det er heilt trygt å bade der.

 

 

 

Arbeidet med å utbetre Engeskard/Almetunellen startar opp over sommaren, nærare bestemt 26. august.

 

 

 

 

Forbetringa frå førre undersøking er ut over det som er normalt, skriv KS som har evaluert Hareid.

 

 

 

Det har vore eit stort fokus på drikkevatn og kvaliteten på drikkevatnet dei siste vekene.  Vi ønskjer difor å informere innbyggjarane litt om korleis Hareid kommune jobbar med å gi innbyggjarane reint og trygt drikkevatn.

 

 

 

Utvida varsel om oppstart av planarbeid og forhandlingar om utbyggingsavtale vedk. «Detaljregulering for Brekkane» i Hareid kommune - planID: 20180002.

Botnfrådrag på eigedomsskatten, innbyggarforslag mot vindkraft, resultata frå innbyggarundersøkinga og budsjettrevisjon er blant sakene som står på agendaen.

 

Vi har allereie starta med å peike ut områder vi vil prioritere å forbetre. Denne og neste veke vil resultatet for innbyggarundersøkinga bli presentert for politikarane i hovedutvala, formannskapet og kommunestyret.

11. juni skal administrasjonen tilbake til rådhuset. Denne dagen vil servicetorget halde stengd.

Det kom inn over 100 innspel kom til trafikktryggingsplanen. 77 av dei frå Facebook.

Varsel om oppstart planarbeid for detaljregulering med konsekvensutredning for Risneset.

Nye takstsoner for buss, økonomirapportering, kartlegging av friluftsområder og val av kryssløysing ved Engeskardtunellen er blant sakene som skal opp i møtet.

Dette er sannsynlegvis den mest omfattande og oversiktlige samlinga av informasjon kring jordmor-, helsestasjon- og skulehelsetenesta i Noreg!

Fylkesmannen har vore på umeldt tilsyn på Hadartun.

Fotballhallen ser ut til å koste meir enn ein fyrst trudde. Derfor ber no byggenemnda kommunestyret om å løyve meir pengar til bygginga.

Oppstart av trafikktryggingsplan og ekstra midlar til rehabilitering av kai i Brandal er blant sakene som skal opp i møtet.

Kommunestyret handsama mellom anna avhending av Brandal hamn, miljøfyrtårnsertifisering og tilskotsordning for tilknyting til offentleg vatn og avlaup.

Runa Mork ønsker seg hundepark på Hareid. Ved å samle inn meir enn 103 underskrifter har ho gjort at politikarane pliktar å ta stilling til ønsket hennar.

Plan for sykkelparkering, tilskot for å knyte seg til offentleg vatn og avlaup, avhendig av Brandal fiskerihamn og kommunesamarbeid er nokre av sakene som skal opp.

Hareid kommune er i gong med å kartlegge små og store område som blir nytta til friluftsliv. Dette arbeidet er viktig for å kunne ivareta og utvikle areal for friluftsliv, også for framtidige generasjonar. For at kartlegginga over friluftsområda i Hareid skal bli best mogleg treng vi no di hjelp!