Aktuelt

Meir pengar til Hareid sokn og meir pengar til Engeskartunellen er nokre av sakene som skal opp.

Miljøgateprosjektet vert starta denne veka. I fyrste omgang blir det utført grunnarbeid frå rundkjøringa ved bedehuset og vidare inn i Kjøpmannsgata.

Ønsker du deg læreplass? Eller kjenner du nokon som ønsker å bli lærling og ta eit fagbrev?

Takka vere ei handsrekning frå Frøy Vest Rederi og Mowi, er flytebrygga på Overåsanden no trygt fortøyd på Hareid hamn.

Tilsetting av ny kommunalsjef, klage frå Fylkesmannen på dispensasjon frå kommuneplan, nye vedtekter til Ungdomsrådet og effektiviseringsutval er nokre av sakane som skal opp på møtet.

Barn lærer best når dei har det kjekt. So kvifor ikkje ta han heilt ut og gjere skuledagen til ein fest?

NAV har gitt Hareid kommune melding om at dei skal leige meir kontor i det nye Helsehuset. ­

Her kan du søke, stadfeste og seie opp barnehageplass i Hareid kommune.

Opptaket til SFO for skuleåret 2019/2020 har starta.

4. februar 2019 blir det innskriving av nye førsteklassingar ved barneskulane i Hareid kommune.

 

Ansvarlig vertskap er et kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad/utestad med bevilling til å skjenke alkohol. 

Med dette melder vi at Hareid kommunestyre i møte 26.10.2017, sak KST PS 70/17, slutthandsama og eigengodkjende reguleringsplan – Detaljregulering for Fremste Teigane 2, PlanID 20160005, med motsegn.

I fyrste omgang skal kabeltrasear for el og fiber leggast om.

Kommunen tilbyr kurs for pårørande til psykisk sjukdom og rusavhengigheit.

Slepp dei laus og utforsk dine kreative sider på målekurs.

Alt tilgjengelig mannskap er ute og ryddar snø.

Kommunen skal rehabilitere vann- og avløpsrøyra. 

... og det er fortsatt mogleg å gi.

Tilråding og politiske vedtak gjort av kommunestyret 13. desember 2018.
 

Det er BKK som har ansvaret for veglysa i Hareid kommune.